Elevilor aflaţi în anul şcolar 2015 - 2016 în clasele a XI-a, a XII-a şi a XIII-a li se vor deconta cheltuielile pentru achiziţionarea de manuale şcolare, în valoare de 55 de lei (pentru fiecare elev), prevede un proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei.

Decontarea cheltuielilor se va face pe baza solicitării scrise a elevului, însoţită de factura fiscală din care să reiasă numele elevului/ părintelui sau tutorelui legal instituit, suma achitată, titlurile manualelor achiziţionate, autorii, editura, după caz.

Suma va permite decontarea, cel puţin parţială, a cheltuielilor elevilor pentru achiziţionarea manualelor şcolare.

Totodată, proiectul prevede că se vor deconta sumele cheltuite pentru achiziţionarea manualelor şcolare care se regăsesc în lista manualelor aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru nivelul de clasă la care este înmatriculat elevul.

Numărul estimat de beneficiari în anul şcolar 2015 — 2016 este de 362.512 elevi, iar suma estimată pentru decontarea manualelor şcolare este de 19.938 mii lei şi va fi avansată din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. "Bugetul Ministerului Educaţiei urmează a fi suplimentat la rectificare cu această sumă", prevede nota de fundamentare a proiectului.

Inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti transferă în bugetul unităţilor de învăţământ liceal de stat care şcolarizează elevi din ciclul superior al liceului sumele corespunzătoare pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţionarea manualelor şcolare, stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri şi numărului de elevi înmatriculaţi în clasele a XI-a, a XII-a şi a XIII-a.

Unităţile de învăţământ vor deconta sumele cheltuite pentru care au fost depuse documente justificative până la data de 15 noiembrie. Inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, până la data de 25 noiembrie, sumele totale necesare pentru decontare, pe baza solicitărilor primite de la unităţile de învăţământ. Decontarea se va efectua până la data de 18 decembrie.