Regulamentul şcolar s-a schimbat. Dacă până acum părinţii nu puteau contesta rezultatele evaluărilor de la clasă, de acum vor putea face acest lucru.

Părinţii vor putea solicita profesorilor să justifice notele acordate elevilor la evaluările de la clasă. Regulamentului de organizare a unităţilor din preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial, susţine că părintele trebuie să depună o cerere, iar profesorul trebuie să justifice notarea în termen de cinci zile.

Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de cinci zile de la comunicare. În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice, scrie mediafax.ro.