În perioada 27 septembrie - 10 noiembrie 2013 Muzeul de Artă Braşov organizează, în parteneriat cu Biserica Evanghelică C.A.- Parohia Braşov, Muzeul Naţional Brukenthal şi Muzeul Naţional Bran, expoziţia ”Portretele patriciatului săsesc din Braşov. Un capitol de artă transilvăneană”. Expoziţia îşi propune să ofere o imagine de ansamblu asupra portretelor patriciatului săsesc (mica aristocraţie urbană n.r.) din Braşov, care reprezintă o mărturie valoroasă privind pictura de şevalet transilvăneană din secolele XVI-XVIII şi, totodată, prilejul de a cunoaşte un aspect important ale istoriei Braşovului. În expoziţie va figura Portretul lui Lucas Hirscher de Gregorius Pictor din Braşov (1535), prima pictură de şevalet din spaţiul românesc, şi ”Portretul lui Johann Traugott Seuler von Seulen”, judele al Braşovului, pictat de Jacob van Schuppen (1670-1751), pictor al curţii habsburgice şi director al Academiei de Arte Frumoase din Viena.

Până în secolul XVIII la conducerea oraşului Braşov s-a aflat o pătură socială superioară, patriciatul săsesc. Originile sale pot fi urmărite până în secolul al XIV-lea, când era alcătuit din două categorii: micii nobili din Ţara Bârsei (greavi) şi negustorii îmbogăţiţi prin comerţul la mare distanţă. În secolul următor, odată cu consolidarea autonomiei oraşului, a sporit rolul marilor comercianţi în administraţia oraşului, în detrimentul nobilimii. Treptat, descendenţii acesteia s-au stabilit în oraş şi au încheiat alianţe matrimoniale cu celelalte familii patriciene.  Din această fuziune a rezultat elita conducătoare din secolele XVI-XVIII. Întemeindu-se pe puterea sa economică patriciatul a deţinut conducerea oraşului până la începutul secolului XIX, accesul la cele mai importante funcţii fiind rezervat unui grup restrâns de familii socotite „pe potriva Sfatului”.  Sursa: Muzeul de Artă Braşov