Comisia Europeană a propus un proiect de directivă privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice, însoţit de o comunicare în care îşi expune viziunea pentru digitalizarea completă a procesului de achiziţii publice, aşa-numitele „achiziţii publice electronice de la un capăt la altul”.

Facturarea electronică este un pas important către o administraţie publică informatizată (e-guvernare) în Europa - una dintre priorităţile Agendei digitale - şi oferă posibilitatea de a înregistra importante beneficii pe plan economic şi ecologic. Comisia estimează că adoptarea facturării electronice în sectorul achiziţiilor publice din întreaga UE ar putea genera economii de până la 2,3 miliarde EUR.

Comisarul pentru piaţa internă şi servicii, Michel Barnier, a declarat: „Asigurarea unor administraţii publice moderne şi eficiente în UE reprezintă o prioritate pentru Comisia Europeană. Trecerea la achiziţiile publice electronice, în special la facturarea electronică, poate să genereze economii semnificative şi să faciliteze activitatea atât pentru guverne, cât şi pentru mii de întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul pieţei interne. Trecerea de la documentele pe hârtie la facturarea complet automatizată poate reduce costurile primirii unei facturi de la 30-50 de euro la 1 euro. Aceste economii sunt binevenite şi utile în actualul climat economic. Întrucât sectorul public realizează cele mai multe cheltuieli în UE, acesta trebuie să îndeplinească un rol de conducere în stimularea adoptării acestui nou sistem.”