Doisprezece senatori şi deputaţi au iniţiat un proiect de modificare a Codului Rutier care prevede ridicarea interzicerii circulaţiei pe drumurile publice a vehiculelor agricole, scrie Capital. Această iniţiativă este motivată de aleşi prin fărămiţarea parcelelor agricole.

„România este ţara cea mai divizată din cadrul Uniunii Europene, deţinând, după statistici, 32,2% din numărul de exploataţil ale Uniunli Europene, legislaţia fondului funciar având prevederi care au favorizat actuala fărâmiţare. Deşi numărul total de exploataţii agricole au scăzut în ultimul deceniu cu peste jumătate de milion, de la 4,48 milioane ferme in 2002 la 3,86 milioane ferme in 2010, s-a menţinut structura extrem de divizată a agriculturii româneşti şi caracterul de subzistenţă al marii majorităţi a fermelor. Pornind de la această realitate privind structura agrară a României, excesiv fărâmiţată, se consideră faptul că trebuie abordată special problema circulajiei pe drumurile publice a utilajelor şi autopropulsatelor agricole care se deplasează spre parcelele agricole. Faţă de cele prezentate, am elaborat propunerea legislativă, anexată, pe care o supunem spre adoptare, în procedură de urgenţă, Parlamentului“, se arată în textul de motivare a propunerii legislative.

Astfel, dacă propunerea va fi adoptată, utilajele şi autopropulsatele agricole vor avea voie să circule din nou pe drumurile publice cu condiţia însoţirii acestora de autovehicule dotate cu semnale speciale de avertizare cu lumină galbenă.