Consiliul Local va hotărî dacă va prelungi activitatea comisiei speciale, însărcinată cu alcătuirea documentaţia necesare organizării licitaţiei pentru contractarea serviciului de iluminat public în Ploieşti.

Proiectul se află pe ordinea de zi şedinţei Consiliului Local. Potrivit raportului de specialitate al RASP Ploieşti, se solicită „aprobarea prelungirii cu 60 de zile a termenului de elaborare a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a serviciului de iluminat public“.

De asemenea, componenţa comisiei a suferit modificări, astfel că pe lângă consilierii locali se cere introducerea unor funcţionari din aparatele de specialitate ale primăriei. Astfel, alături de consilierii  Constantin Popa, Iulian Teodorescu, George Pană, Răzvan Ursu, Gheorghe Sârbu, Cătălina Bozianu şi Raul Petrescu, pe listă se află şi Elena Cărbuneanu, Radu Brânzei, Cătălin Dobrescu, Simona Albu, Corina Ilinca, Mădălina Tache şi Marian Manea

Decizia de elaborare a unei noi documentaţii a fost luată după ce Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) a contestat dreptul SGU de a administra serviciul de iluminat public din Ploieşti, invocând lipsa licenţei în acest domeniu.

În paralel, decizia ANRSC a fost atacată în contencios de către Serviciul de Gospodărire Urbană.