Începând din 31 martie 2014 şi până la 31 decembrie 2015 următoarele categorii de cetăţeni cu domiciliul în municipiul Ploieşti, beneficiază de accesul  gratuit la transportul public de călători prin curse regulate efectuat de către S.C. TCE S.A. Ploieşti, numai pe baza autorizaţiilor de călătorie gratuită ce vor fi eliberate din data de 19 martie, în următoarele condiţii:

CATEGORIE  / Acte necesare eliberării autorizaţiei

Puncte de eliberare

E  / ELEVI  / Învăţământ de zi / Valabilitate autorizaţie 30.09.2014

 

Acte necesare eliberării autorizaţiei

 • Adeverinţă individuală sau colectivă de la unitatea de învăţământ care atestă calitatea de elev
 • pt cei cu vârsta până la 14 ani: Copie certificat de naştere şi copie act identitate al unuia dintre  părinţi  sau actul prin care se dovedeşte domiciliul în municipiul Ploieşti al elevului
 •  pt cei cu vârsta peste 14 ani:  Copie act identitate

-La unitatea de învăţământ de către împuterniciţii  TCE  

S /  STUDENŢI / Învăţământ de zi / Valabilitate autorizaţie 30.10.2014

 

Acte necesare eliberării autorizaţiei

 •  Adeverinţă individuală sau colectivă  de la unitatea de învăţământ care atestă calitatea de student  la cursuri de zi sau copie  carnet  student  sau legitimaţie student vizate  la zi din care să rezulte calitatea de student  la cursuri de zi
 • Copie act de identitate

-La sediul UPG Ploieşti  de către împuterniciţii  TCE 

-La punctele fixe de eliberare, pentru studenţii  la curs de zi ai altor  instituţii de învăţământ superior

P / PENSIONARI / Pensie până la  3.000 lei inclusiv /Valabilitate autorizaţie 1 an de la eliberare

 

Acte necesare eliberării autorizaţiei

 • Copie decizie pensionare şi copie ultimul cupon de pensie
 • Copie act de identitate

- La sediul TCE – str. Găgeni, nr. 88 – CASIERIA COLECTOARE

                 VEZI NOTA 1

P / PERSOANE, FEMEI peste 60 de ani, BĂRBAŢI peste 70 ani  FĂRĂ VENITURI

Valabilitate autorizaţie 1 an de la eliberare

 

Acte necesare eliberării autorizaţiei

 • Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa sursei de venit  (formular tip care se  obţine de la punctele de eliberare) 
 • Copie act de identitate

-La sediul TCE – str. Găgeni, nr. 88 – CASIERIA COLECTOARE

              VEZI NOTA 1

C / CETĂŢENI  PLOIEŞTI alţii decât E, S, P / VENIT NET LUNAR ≤ 3.000 LEI

Valabilitate autorizaţie 1 an de la eliberare

 

Acte necesare eliberării autorizaţiei

 • Adeverinţă de venit individuală sau colectivă  de la angajator cu venitul net obţinut în ultima lună sau copie cupon de şomaj sau copie cupon  indemnizaţie pentru toate tipurile de indemnizaţii  sau adeverinţă de la Administraţia Financiară pentru alte tipuri de venituri
 • Copie act de identitate

-La sediul instituţiei / agentului economic de către împuterniciţii  TCE

-La punctele fixe de eliberare

C /  CETĂŢENI  PLOIEŞTI alţii decât E, S, P / FĂRĂ VENITURI

Valabilitate autorizaţie  1 an de la eliberare

 

Acte necesare eliberării autorizaţiei

 • Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa sursei de venit (formular tip care se  obţine de la punctele de eliberare) 
 • Copie act de identitate

-La punctele fixe de eliberare

Menţiuni: Înainte de expirarea valabilităţii, autorizaţiile de călătorie gratuită, eliberate în condiţiile de mai sus, se vor preschimba

NOTA 1:  Autorizaţiile de transport gratuit eliberate până la data de  19.03.2014  pentru pensionarii şi persoanele fără venit, femei cu vârsta peste 65 ani şi bărbaţi cu vârsta peste 70 ani,  îşi menţin valabilitatea până la data de 31.12.2014. Începând cu data de 01.07.2014  până la data  31.12.2014, titularii autorizaţiilor SUNT OBLIGAŢI să se prezinte pentru preschimbare, având asupra lor autorizaţia veche şi actele necesare eliberării noii autorizaţii.

NOTA 2: pentru cei care au viză de flotant în municipiul Ploieşti, valabilitatea autorizaţiei este în concordanţă cu viza, dar nu mai mult de durata valabilităţii stabilită.

PUNCTE FIXE DE ELIBERARE  A AUTORIZAŢIILOR DE CĂLĂTORIE GRATUITĂ

 

Locaţie

Adresă

Program de lucru cu publicul

Luni - Vineri

Sâmbătă

Duminică

CASIERIA COLECTOARE

Sediul TCE Ploieşti – str. Găgeni, nr. 88

7,00 – 20,00

10,00 – 18,00

10,00 – 18,00

CASIERIE POD ÎNALT

Depou Troleibuze – str. Gr. Cantacuzino , nr. 283

10,00 – 18,00

10,00 – 18,00

10,00 – 18,00

CASIERIE ARMONIEI

Str. Armoniei / Magazin Zoocenter

7,00 – 20,00

10,00 – 18,00

10,00 – 18,00

Toneta nr. 20

GARA DE SUD

Staţia CORECO GARA SUD – Pţa 1 Decembrie 1918

6,30 – 21,30

10,00 – 18,00

10,00 – 18,00

Toneta nr. 12

HALE CORECO

Staţia HALE CORECO – STR. Emil Zola

6,30 – 21,30

10,00 – 18,00

10,00 – 18,00

Toneta nr. 30

COMPLEX NORD

Staţia Complex Nord – Şoseaua Nordului

6,30 – 21,30

10,00 – 18,00

10,00 – 18,00

 

La aceste puncte se adaugă tonetele de vindere a legitimaţiilor de călătorie care au inscripţionat anunţul de eliberare a autorizaţiilor de călătorie gratuită, prioritate la eliberare având biletele şi abonamentele.

Locatie

Adresă

Program de lucru cu publicul

Luni - Vineri

Sâmbata

Duminica

Toneta nr. 1

SPITALUL  JUDEŢEAN

Staţia Spitalul Judeţean, cap traseu 101 / 102 /5

5,30 – 22,30

6,00 – 21,30

6,00 – 21,30

Toneta nr. 7

LĂMÂIŢA

Şoseaua Vestului / cap traseu 35

6,00 – 22,00

9,00 – 21,00

9,00 – 21,00

Toneta nr. 13

HALE TRAMVAI

Str. George Coşbuc, Staţie 101 

6,30 – 21,30

8,00 – 16,00

INCHIS

Toneta nr. 33

PTTR

Staţie POŞTĂ traseu 30 / 44 / 202 / 1

6,30 – 21,30

9,00 – 21,00

9,00 – 21,00

Toneta nr. 47

MALU ROŞU

Cap traseu 44

6,00 – 9,00

13,00 – 18,00

ÎNCHIS

ÎNCHIS

 
Următoarele categorii de călători beneficiază  de reduceri sau gratuitate la transportul în comun după cum urmează:
 1. Abonament unic cu reducere 50 % (lunar, bilunar, săptămânal)
 • ELEVII cu  domiciliul în afara municipiului Ploieşti şi care învaţă în unităţile de învăţământ din Ploieşti
 • STUDENŢII cu  domiciliul în afara municipiului Ploieşti şi care învaţă în unităţile de învăţământ superior din Ploieşti
 • STUDENŢII CĂMINIŞTI la UPG PLOIEŞTI sau alte instituţii de învăţământ superior din Ploieşti
 1. Abonament unic gratuit (lunar)
 • ELEVII ORFANI care studiază  pe raza municipiului  Ploieşti
 • STUDENŢII ORFANI care studiază  pe raza municipiului  Ploieşti
 • VETERANII  DE RĂZBOI, VĂDUVELE  DE RĂZBOI
 1. 6 bilete gratuite cu 1 călătorie / lună
 • EROI ŞI LUPTĂTORI ÎN REVOLUŢIE

Călătorii care circulă cu mijloacele de transport în comun şi care nu beneficiază de gratuitate sau reduceri la transport TREBUIE să-şi procure în continuare titlurile de călătorie prin una din modalităţile cunoscute (bilete, abonamente de la punctele de vânzare  a acestora sau bilet prin SMS la 7576);

CĂLĂTORIA PE BAZĂ DE AUTORIZAŢIE GRATUITĂ ESTE VALABILĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 31.03.2014, CHIAR DACĂ AUTORIZAŢIA  S-A ELIBERAT ANTERIOR ACESTEI DATE. Pentru a avea acces la serviciul de transport, călătorii sunt obligaţi să achiziţioneze  în continuare bilete sau abonamente. În cazul în care vor fi depistaţi de organele de control ale societăţii că circulă fără titlu de călătorie valabil, vor fi sancţionaţi conform legislaţiei în vigoare.