Şeful Consiliului Judeţean Argeş, Constantin Nicolescu, a pierdut procesul cu Agenţia Naţională de Integritate şi, deşi a fost declarat incompatibil, are toate şansele să îşi păstreze funcţia pe motiv că nu există un temei legal ca să îşi părăsească postul.

Potrivit primarului din Piteşti, Tudor Pendiuc, Nicolescu poate rămâne liniştit în fruntea CJ Argeş, întrucât conflictul de interese nu este una dintre condiţiile care, potrivit Statutului aleşilor locali, să ducă la încetarea mandatului. In schimb, şeful de CJ acuzat că a adus peste un million de lei  în contul firmelor la care era acţionar majoritar ar putea primi cel mult o sancţiune sau un avertisment, a mai spus Pendiuc. Chiar şi pentru ca Nicolescu să primească, însă, un avertisment, tot este necesar votul a două treimi dintre membrii Consiliului Judeţean Argeş, din care majoritatea aparţine PSD.

Pendiuc este, însă, contrazis chiar de lege.

Potrivit articolului 25, alineatul 3 din Legea 176/2010, “fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei pentru eilberarea din funcţie ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective”.

În acelaşi timp, neaplicarea dispoziţiilor de mai sus constituie, potrivit articolului 29 din aceeaşi lege, contravenţie care se sancţionează cu amendă de la 50 de lei la 2000 de lei, “dacă fapta nu constituie infracţiune”.

Nicolescu a fost declarat în conflict de interese după ce s-a constatat că a semnat sau aprobat 14 contracte (13 în suma de 1.139.715 lei) încheiate de CJ Argeş cu alte instituţii sub autoritatea SC Autopro Mond SA, respectiv SC Mac Auto SA (la care Nicolescu este acţionar majoritar, în procent de 92%, respectiv de 63%).

Deşi existau zvonuri potrivit cărora Nicolescu urma să fie demis, el s-a întors  la muncă, după două săptămâni de concediu.