Educaţia digitală începe cu informarea! Cetăţenii prahoveni au nevoie de campanii de informare pentru a folosi eficient facilităţile digitale 


În cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenţei Digitale pentru o Cetăţenie activă”, implementat de Asociaţia GO-AHEAD, a fost elaborat Studiul Analiza de evaluare a instrumentelor digitale la nivelul judeţului Prahova cu privire la evaluarea strategiilor existente la nivel local şi a instrumentelor digitale disponibile pentru cetăţeni în judeţul Prahova.

În perioada august 2022 - ianuarie 2023, peste 1300 de cetăţeni prahoveni au răspuns unui chestionar cu 14 întrebări prin care a fost măsurat gradul de informare, de utilizare, cât şi de mulţumire cu privire la facilităţile digitale puse la dispoziţie de către instituţiile din judeţul Prahova.

Scopul analizei este stabilirea nevoilor, problemelor, dar şi oportunităţilor la nivelul populaţiei din judeţul Prahova în vederea stabilirii unor itemi pentru realizarea unei Hărţi a facilităţilor digitale şi a planului pentru organizarea de campanii de conştientizare şi comunicare cu cetăţenii.

Printre concluziile studiului se enumeră:

  1. Cetăţenii prahoveni nu sunt suficient informaţi, mai puţin de jumătate dintre cetăţenii chestionaţi au ales opţiunea „nu ştiu/nu răspund” la întrebările privind nivelul de informare legat de facilităţi digitale diverse.
  2. Referitor la tipurile de servicii, plata online a taxelor şi impozitelor este cea mai cunoscută şi utilizată facilitate electronică. În ceea ce priveşte frecvenţa cu care utilizează serviciile, cetăţenii le folosesc deloc sau rar în marea lor majoritate. 
  3. Motivele principale pentru care nu folosesc facilităţile digitale puse la dispoziţie de instituţiile locale sunt: lipsa de informare cu privire la ele, lipsa de încredere în ceea ce priveşte introducerea datelor din cardul bancar şi dificultăţile întâmpinate în accesarea lor/dificultăţi de funcţionare.
  4. Deşi există multe lacune cu privire la educaţia digitală, cea mai mare parte a respondenţilor vor să beneficieze de facilităţi digitale, peste 60% dintre ei considerând utilă plata online a taxelor şi impozitelor, depunerea online a cererilor pentru eliberare de documente şi certificate, acces online la servicii culturale, aplicaţii pentru informarea cetăţenilor şi identificarea problemelor la nivel local, ghişeu unic pentru cetăţeni.
  5. Capitalul uman îmbătrânit, lipsa de educaţie digitală, lipsa de sprijin pentru participare activă la deciziile comunităţi, dar şi un loc neimportant al digitalizării pe lista priorităţilor cetăţenilor în raport cu instituţiile, susţin o lipsă de implicare şi lipsă de interes cu privire la serviciile digitale, fapt care a dus la multitudinea de respondenţi care au ales varianta „nu ştiu/nu răspund”. 

În ceea ce priveşte recomandările, s-au avut în vedere două aspecte: sugestii pentru elaborarea, utilizarea şi promovarea Hărţii facilităţilor digitale şi pentru sprijinirea componenţei de cetăţenie activă şi educaţie digitală. De aceea, recomandările care sunt în strategiile naţionale şi locale trebuie urmate şi adaptate nevoilor regiunii şi al cetăţenilor, în cazul judeţului Prahova se remarcă nevoia de informare, de educare a cetăţeanului.

Studiul este disponibil online prin accesarea link-ului: https://go-ahead.ro/sites/default/files/2023-03/151412_A3.1.%20Analiza%20de%20evaluare%20PH.pdf

„Dezvoltarea Inteligenţei Digitale pentru o Cetăţenie activă”

Cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412

Data de începere: 11.07.2022
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 419.997,86 lei. 
Finanţare totală nerambursabilă: 411.597,89 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 349.858,23 lei şi valoareaeligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 61.739,66 lei.
Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 8.399,97 lei.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru detalii suplimentare despre proiect: Ilinca Georgescu, Manager de proiect, www.go-ahead.ro / [email protected]

………………………………………………..

Cine este ASOCIAŢIA GO-AHEAD?

GO-AHEAD este o asociaţie non-guvernamentală care încă din 2017 propune îmbunătăţirea societăţii prin educaţie.

Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, tinerilor sau cetăţenilor în general, GO-AHEAD îşi lasă amprenta pe educaţia şi dezvoltarea personală a individului. Cu fiecare mic efort, GO-AHEAD contribuie la conştientizarea importanţei dezvoltării personale şi la transformarea procesului de învăţare, dintr-un mediu formal şi rigid, într-un mediu incluziv şi colaborativ.

Prin toate acestea, GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunităţi echilibrate şi de susţinere, cu oameni care-şi cunosc propriile drepturi şi responsabilităţi şi sunt conştienţi de rolul lor activ în societate. Formarea, dezvoltarea personală şi consilierea fac parte din misiunea GO-AHEAD, asociaţia urmărind pregătirea oamenilor pentru o lume aflată în continuă schimbare, în care indivizii sunt din ce în ce mai apropiaţi prin tehnologie.