Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova s-a întrunit sâmbătă, 27.03.2021, într-o nouă şedinţă extraordinară, fiind adoptate noi măsuri de restricţii. La Plopu şi la Păuleşti, unde rata de infectare este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori, începând de duminică, 28 martie, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20:00 – 05:00.

Măsurile se aplică în funcţie de rata de incidenţă din fiecare localitate din  Prahova:

Astfel, când incidenţa cumulată la 14 zile mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori: Câmpina, Slănic, Buşteni, Vălenii de Munte, Ariceştii Rahtivani, Gornet Cricov, Iordăcheanu, Telega, Boldeşti Grădiştea, Izvoarele, Scorţeni, Baba Ana, Comarnic, Râfov, Şirna, Măneciu, Olari, Vărbilău, Proviţa de Sus, Păcureţi, Apostolache, Bărcăneşti, Bucov, Filipeştii de Pădure, Aluniş, Urlaţi, Cocorăştii Mislii, Lapoş, Băneşti, Secăria, Podenii Noi, Ciorani, Lipăneşti, Filipeştii de Târg, Brebu, Tomşani, Azuga, Cărbuneşti, Drajna, Starchiojd, Surani, Sângeru, Măneşti, Gura Vitioarei, Berceni, Predeal Sărari, Proviţa de Jos, Balta Doamnei, Tinosu, Cocorăştii Colţ, Fulga, Şotrile, Dumbrăveşti, Bălţeşti, Ceraşu, Ariceştii Zeletin, Bătrâni, Bertea, Călugăreni, Chiojdeanca, Cosminele, Dumbrava, Gherghiţa, Gornet, Jugureni, Poseşti, Salcia, Sălciile, Şoimari, Ştefeşti, Talea, Tătaru şi Valea Doftanei.

Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.

Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localităţile în care incidenţa cumulativă a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori:

Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului;

Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane;

Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştilor de protecţie;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 0600 – 2200;

Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 0600 – 2200;

Măsurile prevăzute la pct. 4 şi 5 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

Incidenţa cumulată la 14 zile mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori: Poiana Câmpina, Breaza, Tîrgşoru Vechi, Ploieşti, Gorgota, Floreşti, Plopeni, Gura Vadului, Drăgăneşti, Boldeşti Scăeni, Puchenii Mari, Ceptura, Adunaţi, Blejoi, Cornu, Vâlcăneşti, Măgureni, Mizil, Brazi, Colceag, Măgurele, Teişani, Valea Călugărească, Fântânele şi Poienarii Burchii.

Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.

Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localităţile în care incidenţa cumulativă a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori:
 
Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;
Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 0600 – 2200;
Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 0600 – 2200;
Măsurile prevăzute la pct. 4 şi 5 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.
III. Incidenţa cumulată la 14 zile mai mare de 3/1000 şi mai mică sau egală cu 4/1000 locuitori: Vadu Săpat, Sinaia, Albeşti Paleologu şi Băicoi.
 
Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.
 
Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localităţile în care incidenţa cumulativă a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori:
 
Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;
Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;
Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
Măsurile prevăzute la pct. 4 şi 5 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă. Funcţionarea operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri este permisă doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară[1].
[1] Art.4 Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 60 din 17.12.2020 privind aprobarea listei ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea şi stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19.

Pentru acele U.A.T.-uri unde rata de incidenţă este egală sau mai mare de 4/1000 locuitori, măsurile adoptate de C.J.S.U. se aplică pentru 14 zile, începând cu data de 29.03.2021, iar unde rata de infectare este mai mare de 4/1000 locuitori, deciziile intră în vigoare din data de 28.03.2021, fiind valabile tot pentru o perioadă de două săptămâni, a anunţat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Astfel, în localităţile unde rata incidenţei este mai mare de 4:

se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20:00 – 05:00, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.2, alin.(1), pct.21 din anexa nr.3 la H.G. nr.293/2021.


2. Măsura prevăzută la punctul 1 nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 locuitori;
 
În toate localităţile se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în perioada 27 martie – 28 martie 2021, în intervalul orar 18.00 – 22.00, pentru deplasarea şi participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah;
În toate localităţile se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în perioada 03 aprilie – 04 aprilie 2021, în intervalul orar 20.00 – 02.00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase;
Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 05.00 – 18.00, în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori. Măsura nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 locuitori;
Prin excepţie de la prevederile punctului 5, în intervalul orar 21:00 – 05:00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori. Măsura nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 locuitori.