Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a adoptat, în şedinţa extraordinară din data de 09.09.2020, prin sistem audioconferinţă, scenariul în care va funcţiona fiecare unitate de învăţământ din judeţ, începând cu data de 14 septembrie 2020.

Hotărârea CJSU nr.46/09.09.2020 a avut la bază analiza care a cuprins situaţia epidemiologică din fiecare localitate, transmisă de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova şi propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Prahova şi DSP Prahova.

Cele trei scenarii de lucru propuse în Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministerului Sănătăţii Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul sunt:

Scenariul 1 (verde) : participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie

Scenariul 2 (galben): participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi

  • revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămânal) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.

Scenariul 3 (roşu): participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online.

Dintre cele 647 de unităţi didactice (inclusiv cele private şi şcolile postliceale) din Prahova,

În urma analizei DSP Prahova, au fost scoase din scenariul „roşu“ unităţile de învăţâmânt din Boldeşti-Scăeni şi Filipeştii de Târg, întrucât rata mare de infectare este determinată de focare existente aici, dar care sunt izolate şi nu au legătură cu comunitară. Prin urmare, a fost propusă de către DSP şi aprobată în cadrul CJSU varianta 2 de lucru, cea a scenariului  „galben“.

Pentru şcolile postliceale sanitare, având în vedere specificul activităţii (desfăşurarea pregătirii practice în unităţi sanitare cu paturi), DSP a propus scenariul 3, întrucât elevii nu pot avea acces, în această perioadă, în spitale, în scopul precizat mai sus.

Conform Ordinului nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul , hotărârile privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

Hotărârea CJSU nr.46/09.09.2020 va putea fi consultată şi pe site-ul ISU Prahova