Casa Judeţeană de Pensii Prahova are de gând să îşi unifice arhiva de date, care în prezent este risipită în şase locuri. Arhiva conţine aproape 600.000 de dosare de pensie (active şi pasive), dosare de legi speciale şi documente administrative.

În sediul Casei Lcale de Pensii Câmpina sunt depozitate 100.000 de dosare în timp ce restul de documente sunt împărţite în alte 5 sedii din Ploieşti, unele chiar în clădiri aflate într-o stare avansată de degradare.

O parte sunt depozitate în arhiva din sediul central al instituţiei, de pe strada Nicolae Iorga nr.1, într-un spaţiu de 96 mp. Celelalte sunt spaţii închiriate de la alte instituţii precum cel de pe strada Ţiţeica (360 mp), pe strada Ion Dragalina (318 mp), pe strada Ana Ipătescu (26 mp)  şi într-o clădire de pe strada Intrarea Clubului (600 mp).

„Dispersia în mai multe locaţii a acestor puncte de arhivare, crează dificultăţi în gestionarea cererilor de acordare a drepturilor de pensie precum şi a celorlalte indemnizaţii reglementate prin legi speciale“, se arată în raportul alcătuit de către reprezentanţii Casei de Pensii.

Instituţia a început primele demersuri pentru identificarea şi închirierea unui spaţiu care să permită concentrarea într-un singur spaţiu, pe cât posibil, cât mai aproape de sediu, a tuturor dosarelor.

Tocmai în acest sens s-a încheiat un contract de închiriere cu SC Petrorep SA Ploieşti (societate  specializată în reparaţia utilajelor petroliere şi în efectuarea de revizii tehnice) pentru un  spaţiu de 600.000 mp pe strada Intrarea Clubului, sub podul de peste Gara de Sud. În acelaşi timp a fost reziliat contractul cu societatea Federalcoop Prahova, vizând spaţiul de pe strada Ion Dragalina, lângă Gara de Nord din Ploieşti.

Conducerea instituţiei va aduce toată arhiva în noul spaţiu închiriat sub podul de la Gara de Sud. În acelaşi loc, acum câţiva ani a funcţionat şi un centru de colectare al materialelor plastice.

Treptat, pe masura preluării la noul punct de arhivă a dosarelor din cadrul celorlalte spaţii închiriate, se va trece la rezilierea tuturor celorlalte contracte de închiriere.

De asemenea, s-au facut demersuri către Casa Naţională de Pensii Publice pentru alocarea fondurilor necesare asigurării condiţiilor de bună depozitare şi păstrare prevăzute în actele normative care reglementează activitatea de arhivă.