Mandatele tuturor directorilor Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate au încetat ca urmare a modificărilor legislative făcute de Guvern în ultimele două săptămâni. Prin urmare CAS Prahova rămâne fără director de astăzi. Cătălin Măguleanu a fost numit la şefia CAS Prahova din luna august 2017, conducând de atunci instituţia cu delegaţie.

Interesant este că la câteva minute de la primirea deciziei de revocare a mandatului, Măguleanu a primit ordinul de renumire în acelaşi post.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat o nouă metodologie privind organizarea concursului pentru postul de director general al instituţiei şi şi a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate. Noua metodologie a fost publicată în Monitorul Oficial şi a intrat în vigoare astăzi.

Potrivit ordinului semnat de preşedintele CNAS, Adela Cojan, ocuparea funcţiilor de director general al CNAS, precum şi directori generali ai caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se face prin ”concurs pentru un mandat de 4 ani sau prin delegare pe o perioadă determinate”.

Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.

Nu pot ocupa postul de director general al CNAS şi de director general al caselor de asigurări judeţene persoanele care sunt asociate/acţionari ai furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, precum şi titulari ai contractelor de furnizare de astfel de servicii cu casele de asigurări.

Noua metodologie a fost publicată în Monitorul Oficial şi a intrat în vigoare marţi, 19 mai.