Duminică, 26 mai 2019, alegătorii români sunt chemaţi la urne pentru alegerile europarlamentare şi pentru referendumul pe justiţie convocat de preşedintele României. De subliniat este că în secţia de votare vor fi instalate 3 urne de vot, câte una pentru fiecare buletin de vot, unul pentru europarlamentare şi câte unul pentru fiecare dintre întrebările referendumului. Autoritatea Electorală Permanentă a făcut public un îndrumar pentru scrutinul de duminică.

Două tipuri de scrutin în aceeaşi zi. Cum procedăm la vot?

  • Alegătorii votează în aceleaşi secţii de votare, în acelaşi interval de timp, între orele 7:00 şi 21:00, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea „VOTAT”, pe buletine de vot separate – unul pentru alegerile europarlamentare şi câte unul pentru fiecare întrebare a referendumului.
  • În secţia de votare sunt instalate 3 urne de vot, câte una pentru fiecare buletin de vot. Introducerea unui buletin de vot în altă urnă decât cea specifică nu atrage după sine nulitatea votului.
  • Alegătorul poate să voteze pentru un singur tip de scrutin sau pentru amândouă.
  • Prezentaţi operatorului de calculator actul de identitate şi precizaţi pentru ce tip de scrutin doriţi să votaţi.
  • Prezenţa la vot va fi consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.
  • Pe actul de identitate vi se va aplica o singură dată ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului sau, după caz, un singur timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului.

Alegerile pentru Parlamentul European

În data de 26 mai 2019, alegem 33 de membri din România pentru Parlamentul European, unul în plus faţă de alegerile din 2014, conform Deciziei (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenţei Parlamentului European). Mandatul membrilor din România în Parlamentul European este de 5 ani.

  • Alegătorii votează la secţiile de votare la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, conform listelor electorale permanente.
  • Alegătorii arondaţi la o secţie de votare NU îşi pot exercita dreptul de vot la o altă secţie de votare din aceeaşi unitate administrativ-teritorială. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va îndruma alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat.
  • Cetăţeanul care, în ziua alegerilor, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să îşi exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secţie de votare, urmând a fi înscris într-o listă suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, pe baza actului de identitate.
  • Alegătorii care se află în străinătate în ziua votării pot vota în secţiile de votare organizate de Ministerul Afacerilor Externe pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate. MAE poate organiza, cu acordul autorităţilor străine, secţii de votare şi în afara secţiilor de votare menţionate mai sus