Având în vedere faptul că, în această perioadă, la nivelul judeţului se înregistrează temperaturi deosebit de scăzute, care pot afecta activitatea de intervenţie ca urmare a indisponibilităţii surselor de apă din cauza îngheţului, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova reaminteşte reprezentanţilor obiectivelor publice (unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, unităţi de îngrijire şi cazare copii instituţionalizaţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi, unităţi de cult, unităţi de cultură, unităţi de turism şi agrement, unităţi comerciale, obiective care funcţionează în clădiri înscrise în lista Monumentelor Istorice ş.a.m.d.) obligativitatea respectării cu stricteţe a măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice sezonului rece şi a protejării, contra îngheţului, a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă (hidranţi), precum şi asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.

O atenţie deosebită trebuie acordată, atât de către reprezentanţii obiectivelor menţionate, cât şi de către populaţie, aspectelor care vizează controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire (surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum etc.).

Astfel, în scopul preîntâmpinării unor evenimente care se pot solda cu pierderi de vieţi omeneşti şi care pot periclita avutul public şi privat, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova reaminteşte principalele norme de apărare împotriva incendiilor specifice acestei perioade:

ü  Coşurile de fum trebuie izolate termic faţă de materialele combustibile ale planşeului sau acoperişului (grinzi, astereală de lemn, etc.);

ü  Coşurile de fum trebuie curăţate periodic, de către personal specializat şi autorizat, pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;

ü  Cenuşa rezultată de la mijloacele de încălzire se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu, şi numai după ce se sting complet resturile de jar;

ü  Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate;

ü  Depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de un metru faţă de sobele metalice şi de 50 de centimetri, la sobele de cărămidă sau teracotă;

ü  În faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu o tavă sau tablă metalică;

ü  Cordoanele de legătură ale aparatelor electrice trebuie verificate periodic, iar în cazul în care sunt uzate trebuie luate măsuri pentru înlocuirea acestora;

ü  Se foloseşte doar materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi este interzisă supraîncărcarea acesteia;

ü  Soba trebuie să funcţioneze doar cu uşiţa închisă;

ü  Este interzisă aşezarea materialelor combustibile în apropierea sobei sau pe aceasta;

ü  Integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice trebuie verificată periodic, iar în cazul în care acestea sunt defecte, trebuie reparate cu ajutorul unui specialist sau achiziţionate altele noi;

ü  Sunt interzise amplasarea aparatelor de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile şi aşezarea materialelor combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;

ü  Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa/clădirea.

 

ü Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile;