Agenţia Naţională de Integritate anunţă, printr-un comunicat de presă,  constatarea stării de incompatibilitate în cazul fostului secretar al municipiului Ploieşti, Anabell Olimpia Măntoiu, în prezent şef serviciu în cadrul Ministerului Mediului.

Măntoiu s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate în perioada 31 mai 2017 – 02 aprilie 2018. Potrivit ANI, în acest interval, Anabell Măntoiu “a deţinut simultan calitatea de funcţionar public în cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti şi pe cea de membru în consiliul de administraţie în cadrul S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploieşti S.R.L., încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 161/2003.”

Articolul de lege indicat de inspectorii ANI prevede că “funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: […] c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public […]”, iar „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […].”

ANI a informat că Anabell Măntoiu a depus, la dosarul de evaluare, un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.