În săptămâna 29 octombrie – 02 noiembrie 2018, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a desfăşurat 4 acţiuni de control la operatori economici din întreg judeţul. De asemenea, personalul Inspecţiei de Prevenire a efectuat activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la unităţi de îngrijire şi operatori economici.

 

Pe timpul verificărilor au fost depistate 11 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 5 au fost înlăturate pe timpul desfăşurări acestor acţiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 11 de sancţiuni, cuprinzând 8 avertismente şi 3 amenzi, în cuantum de 30.000 lei.

 

Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate un exerciţiu în caz de incendiu, cu 4 participanţi, precum şi 2 instruiri cu 6 persoane cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă de la localităţi, operatori economici şi instituţii.

 

În această perioadă, personalul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a continuat să desfăşoare, la nivelul întregului judeţ, acţiuni de informare preventivă aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur” şi “RISC”, campanii ce vizează transmiterea către populaţie a informaţiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informaţiilor ce urmăresc reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electricitate, precum şi de coşuri de fum necurăţate.

 

De asemenea, în perioada menţionată, echipajele de pompieri militari ale celor 6 subunităţi de intervenţie au efectuat 2 misiuni de recunoaştere în teren, la unităţi de turism, verificând căile de acces la aceste obiective, sursele de alimentare cu apă, reţelele de hidranţi şi alte aspecte de interes operativ.