Referendumul pentru revizuirea Constituţiei se desfăşoară sâmbătă şi duminică, pe 6 şi 7 octombrie, în intervalul orar 7.00 -21.00. În cadrul consultării publice îşi pot exprima opinia persoanele cu drept de vot, atât la secţiile la care sunt arondate, dar şi pe liste suplimentare, dacă nu se află în localitatea de domiciliu. Potrivit precizărilor făcute de Biroul Electoral Central, urna mobilă poate fi solicitată şi în ziua votării, urmând să se deplaseze la cetăţenii aflaţi în situaţiile prevăzute de lege.

Pot participa la referendum toţi cetăţenii români care au deja vârsta de 18 ani sau care împlinesc această vârstă în ziua în care merg la vot. Nu au dreptul să voteze debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdicţie şi nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

"Cetăţenii pot vota în localitatea de domiciliu la secţia de votare unde sunt arondaţi, conform listelor electorale permanente, iar cei care sunt plecaţi în altă localitate, pot să-şi exercite dreptul la vot la orice secţie de votare din localitatea unde se află, fiind trecuţi pe lista suplimentară. Spre exemplu… o persoană care are domiciliul în Bucureşti şi în ziua votului se află în Bucureşti, poate vota doar la secţia unde este arondată, nu la altă secţie din Capitală. Dacă însă persoana, care are domiciliul în Bucureşti în ziua votării se află într-o altă localitate decât cea de domiciliu, poate să îşi exercite dreptul de vot la orice secţie de votare din localitatea unde se află, urmând sa fie trecută pe lista electorală suplimentară. Vă reamintim că fiecare cetăţean are dreptul să voteze o singură dată, chiar dacă scrutinul se desfăşoară pe durata a două zile. Fac această menţiune pentru a elimina orice confuzie!", a subliniat, vineri, într-o declaraţie de presă, purtătorul de cuvânt al MAI.

Cetăţenii români îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare din ţară în baza unuia dintre următoarele acte, valabile în ziua votării: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare,  precum şi paşaportul simplu, paşaportul simplu temporar şi paşaportul simplu electronic, toate trei cu menţionarea ţării de domiciliu. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care nu au carte de identitate valabilă şi doresc să participe la referendum, serviciile pentru evidenţa persoanelor vor lucra cu publicul atât sâmbătă, cât şi duminică între orele 7.00 şi 21.00, au decis oficialii MAI.

"Au dreptul de a participa la referendum toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepţia debililor sau a alienaţilor mintal puşi sub interdicţie, precum şi a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Accesul participanţilor la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secţiei de votare actul de identitate sau adeverinţa care ţine loc de act de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară va înmâna participantului buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea «Votat». Participantul la referendum îşi va exprima voinţa în mod individual, într-o cabină închisă, aplicând ştampila «Votat» numai în unul dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opţiunii sale. După ce a votat, participantul la referendum va îndoi buletinul de vot, astfel ca pagina albă, care poartă ştampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare. Preşedintele poate să ia măsuri ca staţionarea celui care votează în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat. Prezenta oricărei persoane în cabinele de vot în afara celei care votează este interzisă! Participantul la referendum care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, în scopul de a-l ajuta. Pentru persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, la cererea celor aflaţi în această situaţie sau la cererea organelor de conducere ale instituţiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, în care cei netransportabili se află internaţi, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se deplasează cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării la locul unde se află cel în cauză, pentru a se efectua votarea", se arată într-un material informativ trimis de MAI

Autorităţile au lămurit şi în ce condiţii poate fi solicitată şi trimisă pe teren urna mobilă. "Biroul Electoral Central a emis o hotărâre prin care a clarificat condiţiile în care se utilizează urna specială. Astfel, cererile persoanelor netransportabile din cauză de boală sau invaliditate se depun la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare, însoţite de copii ale actelor care dovedesc starea de sănătate sau invaliditate. Cererile se pot depune de către orice persoană, inclusiv în orice zi a votării, cu suficient timp înainte de încheierea votării. Reamintim că urna specială trebuie să se afle în secţia de votare la ora încheierii votării, respectiv ora 21.00. Alegătorii care sunt internaţi într-o unitate sanitară, cămin pentru persoane vârstnice sau alte asemenea aşezăminte pot vota prin intermediul urnei speciale din cadrul celei mai apropiate secţii de votare. Dacă sunt mai mult de 200 de persoane, cererile se pot depune la mai multe secţii de votare, stabilite prin hotărâre a biroului electoral de circumscripţie. În condiţii similare votează persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau care execută o pedeapsă privativă de libertate.  Echipa formată din cei doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare se va deplasa cu urna specială însoţită permanent de efective ale MAI",  a explicat purtătorul de cuvânt al MAI.