Primăria Municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, informează cetăţenii că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale, aferente semestrului al II-lea, este data de 01 octombrie 2018 (data de 30 septembrie a.c. fiind zi nelucrătoare).

 

Ulterior acestei date, pentru sumele neachitate la termenul scadent se calculează majorări de întârziere de 1%  pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data stingerii integrale a obligaţiilor fiscale  datorate.

Totodată, facem precizarea că, din data de 02 octombrie 2018, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti (S.P.F.L. Ploieşti) va demara acţiunile de recuperare a debitelor prin executare silită, începând cu emiterea somaţiilor şi a titlurilor executorii.     

 

Astfel, reamintim care sunt modalităţile de plată a taxelor şi impozitelor locale:

 

  • În numerar/POS-uri prin casieriile Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti situate în: strada Basarabi nr. 5: luni - vineri  între orele 8.00- 18.00; Şoseaua Vestului nr. 19 : luni, marţi, joi 8.00-16.30; miercuri 8.00 – 18.30; vineri 8.00-14.00; B-dul Independenţei nr.16 : luni, marţi, joi 8.00 - 16.30; miercuri 8.00-18.30; vineri 8.00 -14.00;

 

  • Prin Infochioşcuri: casieria S.P.F.L. din str. Basarabi nr.5, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, strada Vasile Lupu nr. 60, etajul 2-Serviciul Înmatriculări Permise, MALL SHOPPING CENTER (fost Mercur) şi la sediul instituţiei - B-dul  Independenţei nr.16. Plata se efectuează pe baza cardului bancar si a cărţii de identitate a contribuabilului. Primăria Municipiului Ploieşti nu percepe comision contribuabililor pentru aceste încasări;

 

  •  La oficiile poştale;

 

  • Prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi, prin accesarea site-ului www.ghişeul.ro , numai pentru cei care deţin carduri bancare, în baza cărora şi-au creat cont;

 

  • Consultare/plată electronică prin Internet la adresa www.spfl.ro, cu menţiunea că în această situaţie contribuabilul are obligaţia prezentării personale la sediul S.P.F.L. Ploieşti, din B-dul Independenţei nr.16, cu copie BI/CI pentru a obţine drepturi de acces;

 

  • Prin internet banking.

În această ordine de idei, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează că, începând cu data de 18 septembrie 2018, utilizatorii platformei internet banking  Piraeus Bank îşi pot achita, prin intermediul platformei ghiseul.ro, impozitele şi taxele locale. Această facilitate se va dezvolta ulterior de către echipa ghiseul.ro prin interconectarea cu alte bănci.