Primăria Municipiului Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti, informează cetăţenii că, a fost emis ordinul de începere a activităţilor de dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie pe domeniul public si privat al municipiului Ploieşti, precum si la nivelul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.

Serviciile publice respective se vor asigura în baza contractului nr. 11222, încheiat în data 4 iunie 2018, de către Municipiul Ploieşti cu S.C. Coral Impex S.R.L.

Astfel, programul activităţilor mai sus amintite se va derula după cum urmează:

  •  începând cu data de 06 iunie 2018, se va efectua activitatea de deratizare pe suprafaţa domeniului public al municipiului Ploieşti, precum şi în incinta Parcului Memorial “Constantin Stere”, dar si la toate instituţiile subordonate Consiliului Local;
  • incepând cu data de 07 iunie 2018, se va efectua activitatea de dezinsecţie pe suprafaţa domeniului public al municipiului Ploieşti;


Activitatea de dezinsecţie - combatere căpuşe pe domeniul public şi privat se va desfăşura începând din seara zilei de 07 iunie 2018 şi va dura până în data de 25 iunie 2018;

Totodată, în perioada 08 – 25 iunie 2018, se va realiza activitatea de dezinsecţie, combatere vectori ţânţari şi a altor tipuri de vectori.

De asemenea, în această perioadă, se va programa şi începerea activităţilor de dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie pe spatiile închise ale clădirilor instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti (unităţi de învăţământ, spitale, adăposturi de protecţie civilă şi alte instituţii publice).

Substanţele care vor fi utilizate în cadrul acţiunilor de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie sunt:

  • Deration Pellet cu substanţa activa bromodialone pentru activitatea de deratizare pe domeniul public;
  • K-othrine Profi EC 250, având substanţa activa deltamethrin, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
  • Vectobac WG, conţinând substanţa activa bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;
  • Parainsect CE, având substanţa activa permethrin, folosit pentru combaterea căpuşelor;
  • Deadyna, conţinând substanţa activa cypermetrin, folosit pentru combaterea insectelor;
  • Byopren 50 LML, având substanţa activa S-metropen, insecticide pentru combaterea larvelor;
  • Agrorat Wax Blocks – cămine si canale.


Activităţile respective se vor desfăşura în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 si cu recomandările Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino, privind activităţile de dezinsecţie la nivel comunitar.

Facem precizarea că, pentru ca activitatea de dezinsecţie să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât si privat.

În acest context, municipalitatea face apel către cetăţeni, asociaţii de locatari/proprietari, agenţii economici si instituţiile publice sa efectueze activitatea de dezinsecţie pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolul blocurilor, concomitent cu acţiunea municipalităţii.

Menţionăm totodată că, în cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor acţiuni, perioada de efectuare a activităţii de deratizare va fi prelungita.