Cocoţat pe un cal alb (a se citi...conferinţă de presă), Adrian Dobre, primarul Ploieştiului, a încercat să se spele pe mâini aruncând problema deratizării şi dezinsecţiei municipiului (problemă care trenează de ...TREI ANI) în curtea Prefecturii Prahova. Primarul a cerut nici mai mult, nici mai puţin decât decretarea situaţiei de urgenţă la Ploieşti, uitând, probabil, să se consulte cu juriştii primăriei şi să afle ce înseamnă situaţia asta de urgenţă şi-n ce condiţii poate fi cerut ajutorul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (comitet pe care de altfel l-a criticat în termeni duri la ultima ninsoare din judeţ, când Prefectura a decis închiderea şcolilor din Ploieşti).

Numai că surpriză...Prefectura a răspuns promt edilului liberal...

"În cursul zilei de ieri, 02.05. 2018, primarul Municipiului Ploieşti, domnul Adrian Dobre, a înaintat o adresă Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova prin care solicita convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi declararea stării de urgenţă în problema deratizării, dezinsecţiei şi dezinfecţiei în Municipiul Ploieşti.

Potrivit art.3 din OUG nr.1/1999, starea de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică, economică şi de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul ţări sau în unele unităţi administrativ teritoriale care se instituie în următoarele situaţii:
-existenţa unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea naţională şi funcţionarea democraţiei constituţionale a democraţiei constituţionale
-iminenţa producerii ori producerea unei calamităţi care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.
Potrivit art.10 din OUG nr.1/1999 starea de asediu sau şi starea de urgenţă se instituie de Preşedintele României prin decret.

În conformitate cu prevederile art.22 din OUG nr.21/2004, Comitetele Judeţene pentru situaţii de urgenţă au următoarele atribuţii principale:
a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
b) evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;

c) declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenţă;
d) analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
e) informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii desfăşurate;
f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.
Eşecul serviciilor de utilităţi publice (scoatere din funcţiune) este definit ca fiind incapacitatea operatorului economic de a furniza servicii de apă, gaze naturale, energie electrică şi termică, canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale către populaţie

Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă nu urmăreşte modul în care o primărie cheltuie banii de la bugetul local sau derulează achiziţii publice şi nu poate dispune măsuri specifice, neavând atribuţii în acest sens.

Potrivit OG nr.21/2004, primarul este preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi din această poziţie, alături de membrii comitetului, poate evalua situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, stabileşte măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor.

Totuşi, având în vedere că în perioada 1 aprilie-4 mai, 140 de persoane s-au prezentat la unităţi sanitare după ce au fost muşcate de căpuşe, că în unităţile şcolare nu s-au realizat acţiuni de deratizare, dezinfecţie şi dezisencţie şi că odată cu creşterea temperaturilor apare riscul îmbolnăvirii în urma înţepăturilor de ţânţari, se va întocmi un plan judeţean de măsuri pentru prevenirea şi combaterea vectorilor valabil în perioada mai-octombrie 2018.

Acest plan va fi analizat în cadrul unei şedinţe a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, vineri, 04.05.2018.",
anunţă Prefectura Prahova, într-un comunicat de presă.

Cu alte cuvinte...în traducere....primarul liberal al Ploieştiului este invitat să rezolve problema după bunul plac şi s-ar putea să primească un ...plan de măsuri scris şi de la Prefectura Prahova...

Aşadar, domnu Dobre, aţi  găsit soluţia? Faceţi o achiziţie de spray-uri de muşte?