Agenţia Naţionalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi existenţa indiciilor privind posibila încãlcare a regimului juridic al conflictului de interese în materie penalã în cazul a trei aleşi locali din Prahova, dupã cum urmeazã:

PAŞOL NICOLAI, fost viceprimar şi actual consilier local al oraşului Mizil, judeţul Prahova, aflat în stare de incompatibilitate

În perioada 29 iunie 2012 – 22 februarie 2016, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de administrator al S.C. Padores S.R.L. şi S.C. Padores Tour S.R.L., iar în perioada 31 octombrie 2013 – 22 februarie 2016, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale ”Sf. Nicolae” Mizil, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

GAVRILĂ MIHAI, fost primar şi actual consilier local al comunei Drajna, judeţul Prahova, aflat în conflict de interese administrativ

A participat la deliberări şi a luat cuvântul în şedinţa Consiliului Local Drajna, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de acordare a eşalonării la plată pentru obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local de către  S.C. Gilmet S.R.L., societate comercială în cadrul căreia acesta deţinea calitatea de asociat unic, fiind adoptată şi o Hotărâre în acest sens.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit. c) din Legea nr. 393/2004 şi art. 46 din Legea nr. 215/2001

OCEANU DANIEL VASILE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova, aflat în conflict de inteterese administrativ

A participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Doftanei privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor (păşunilor alpine) din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, în urma căreia a fost încheiat Contractul de Închiriere între Primăria comunei Valea Doftanei şi Asociaţia Crescătorilor de Animale – Teşila – Valea Doftanei (asociaţie în cadrul căreia soţia persoanei evaluate deţine calitatea de membru).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit. f) şi 77 din Legea nr. 393/2004 şi art. 46 din Legea nr. 215/2001.

La nivel naţional au fost descoperite  de persoane incompatibile.