Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova va organiza, luni, o conferinţă dedicată finalizării  proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori  ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova”. Conferinţa va avea loc la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, unde sunt invitate să participe autorităţi locale, directori de şcoli, reprezentanţi ai societăţii civile, cadre didactice din grupul ţintă. Obiectivul l-a reprezentat formarea şi dezvoltarea competenţelor a două mii de cadre didactice din învăţământul preuniversitar pentru îmbunătăţirea procesului de educaţie prin dezvoltarea de programe de formare continuă, dezvoltarea capacităţii de a utiliza metode interactive şi de a gestiona situaţii de criză.

Proiectul a fost finanţat prin fonduri europene în perioada 2007-2013, fiind implementat de inspectoratul şcolar din judeţul Brăila în calitate de beneficiar, dar în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Universitatea Petrol-Gaze – Ploieşti.