Imobilul în care funcţionează Muzeul "I.L. Caragiale” din Ploieşti, aflat în proprietatea Consiliului Judeţean Prahova, va fi retrocedat după ce moştenitoarea fostului proprietar a câştigat în instanţă clădirea.

Consilierii judeţeni au aprobat, vineri, trecerea imobilului, cu o suprafaţă de 130 de metri, şi a terenului aferent acestuia, cu suprafaţă de 457 de metri, unde funcţionează acest muzeudin domeniul public în cel privat.

Clădirea, cunoscută drept "Casa Dobrescu", monument de arhitectură construit la sfârşitul secolului al XVIII-lea, a fost amenajată ca muzeu dedicat lui I.L .Caragiale în anul 1962 şi de atunci are această destinaţie.

Conform documentelor Consiliului Judeţean Prahova, în anul 2001 imobilul a fost revendicat de către fosta proprietară. Cinci ani mai târziu, prin dispoziţie a preşedintelui de la acea vreme al CJ Prahova, cererea de restituire în natură a fost respinsă "deoarece solicitanta nu a depus acte doveditoare ale proprietăţii” se arată într-un raport întocmit anul acesta de Direcţia Patrimoniu a CJ Prahova.

Decizia prin care se respingea restituirea în natură a fost atacată în instanţă, iar în anul 2014 Tribunalul Prahova a dispus restituirea în natură către moştenitoarea fostei proprietare, sentinţa rămânând definitivă şi irevocabilă prin decizie a Curţii de Apel Ploieşti.

Conform sentinţei judecătoreşti, clădirea va avea în continuare destinaţie de muzeu timp de zece ani.