Consiliul Local Ploieşti a aprobat indicatorii tehnico-economici, a cererilor de finanţare, a documentaţiei pentru reabilitarea termică a 13 blocuri de locuinţe de pe trei străzi din Ploieşti (Bd Republicii, strada Băneşti şi strada Sinăii).  

Finanţarea investiţiei va fi realizată din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene (60%) şi 40% din fonduri aprobate anual cu acesta destinaţie în bugetul local, precum şi din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari. Cota de contribuţie a asociaţiei de proprietari  la cheltuielile eligibile şi neeligibile este de 20% din valoarea lucrărilor executate, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile – proprietari (de apartamente) din bloc au un venit lunar pe membru de familie sub 350 de euro.

Soluţia tehnică arată că lucrările vor implica placarea termică exterioară a suprafeţelor opace ale faţadelor  de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime. Izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 60 mm. Reabilitarea termică a acoperişului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 60 mm. Termoizolaţia planşeului de peste subsol, la intrados, cu polistiren expandat de 60 mm grosime. Schimbarea ferestrelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător cu tâmplărie PVC pentacameral şi geam termoizolant/panl PVC. Schimbarea uşilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică  corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termică şi geam termorezistent. Izolarea termică a conductelor de distribuţie pentru încălzire  din subsol şi înlocuirea robineţilor defecţi. Repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie, între punctul de racordare şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv, izolarea termică a acesteia. Montarea de robineţi cu cap termostatic şi a robineţilor de aerisire la radiatoare. Montarea de robineţi de echilibrare termo-hidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 

Blocurile care vor beneficia de această reabilitare sunt:

Bloc 13 B1, 13 B2, B-dul Republicii nr. 108

Bloc 14A, 14 B1-B2, 14C, B-dul Republicii nr. 112 

Bloc 9B1 B2 strada Băneşti nr. 3,

Bloc 9C strada Băneşti nr. 1,

Bloc 9D1 9D2 Bulevardul Republicii nr. 181,

Bloc 9E strada Sinăii nr. 2