Consiliul Local Ploieşti a stabilit data următoarei întruniri. Următoarea şedinţă CL se va ţine joi, 24 iulie, în Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ. Printre proiectele notabile ale ordinii de zi se află cel al contractării unui credit furnizor de peste 28.000 mii de lei pentru construirea unui pod nou peste calea ferată, în locul celui de lemn existent în sudul oraşului, sau proiectul de reînnoire a programului „Primul Ghiozdan“. Se remarcă şi proiectul de privind acceptarea ofertei de donaţie din partea Lukoil având ca obiect dreptul de proprietate în cota indiviză a terenului aferent drumului din Colonia Teleajen şi acceptul în ceea ce priveşte încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru baza sportivă proprietatea acestei societăţi.

Iată Ordinea de Zi a şedinţei:

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul STAN BOGDAN FLORIN – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Raul Alexandru Petrescu, Robert Ionuţ Vîscan şi Daniel Puiu Neagu.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti  profesorului Constantin Enciu – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit furnizor în valoare de 28.211,42 mii lei – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2014 – 2015 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan” – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Cristian Dumitru şi Larisa Băzăvan.
 5.  Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei necesare pentru evaluarea stării de sănătate dentară şi dispensarizare a preşcolarilor/elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Serviciilor Sociale Cominitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Badescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa a Persoanelor Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Badescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Badescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.
 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Badescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru mijloacele de transport aparţinând SC MCF IMPEX PRODUCŢIE CONSTRUCŢII IMPORT EXPORT SRL, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, pentru perioada iulie-decembrie  2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 11. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Ploieşti pentru semnarea conventiei de finanţare si implementare a proiectului “Transformarea autobuzelor din funcţionare diesel în funcţionare cu gaz petrolier lichefiat în municipiul Ploieşti” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 13.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţa gratuită către asociaţia de părinţi, „Asociaţia Sfântul Mucenic Mina” a unui spaţiu în suprafaţă de 72 mp din cadrul Grădiniţei cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 14.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinaţia de locuinţă de necesitate – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan şi Raul Alexandru Petrescu.
 15.  Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 132 din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” şi modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 16358/09.07.2002 încheiat între Municipiul Ploieşti şi domnul Titi Tudor – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 16.  Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract de închiriere cu S.C. Trans PEC S.A. – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Iulian Bolocan, Paul Palaş, George Pană şi Radu Socoleanu.
 17.  Proiect de hotarare privind cesionarea contractelor de închiriere pentru terenuri pe care sunt amplasate construcţii cu caracter provizoriu din Ploieşti, Piaţa 1 Decembrie 1918 – Zona Parc Gara de Sud către S.C. Hale si Pieţe S.A. şi novarea acestor contracte prin acte adiţionale – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 60 mp, situat în Ploieşti, Strada Plutelor, nr. 8,  Jud. Prahova, nr.cadastral 128453, Carte Funciară 128453, către domnul Pandele Corneliu şi doamna Pandele Elena – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.   
 19.  Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea unor imobile din domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 20.  Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către doamna Nica Veronica şi domnul Nica Petre- Marius  a unui teren în suprafaţă de 3,10 m.p. în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, str. Bahluiului, nr.4, bl. 144, sc.C, ap. 43, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 21.  Proiect de hotarare privind concesionarea directă către doamna Stan Ana-Maria şi domnul Stan Dumitru-Adrian  a unui teren în suprafaţă de 3,00 m.p. în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, Aleea Secelenilor, nr.4, bl. 17, sc.A, ap. 3, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 22.  Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeţei de teren de 582,50 m.p., cotă indiviză  din suprafaţa  de 1.165,25 m.p., indiviz din totalul de 1329 m.p., cu nr. cadastral 126658, situat în Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 18, către doamna Popa Gica – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 23.  Proiect de hotărâre privind incheierea unui act adiţional la protocolul de colaborare nr. 3110/04.07.2011 între Municipiul Ploieşti şi Asociaţia Habitat for Humanity Romania – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 24.  Proiect de hotărâre privind  modificarea poziţiei 687 din Anexa 1  la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 25.   Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploieşti în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 26.  Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în suprafaţă de 8039 mp, situat în Ploieşti, str. Andrei Mureşanu nr. 74, în proprietatea Parohiei “Naşterea Domnului şi Sf. Andrei” – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 27.  Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploieşti  - iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 28.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la unele străzi din municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 29.  Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie din partea S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. având ca obiect dreptul de proprietate în cota indiviză a terenului aferent drumului din Colonia Teleajen şi acceptul în ceea ce priveşte încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru Baza Sportiva proprietatea acestei societăţi – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Ganea Cristian, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 30.  Proiect de hotărâre privind  dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploieşti, str. Stadionului nr.3A – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Popa Constantin, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 31.  Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, şi Iulian Bolocan.
 32.  Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire “Intrarea Speranţei” drumului de acces din strada Libertăţii – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Mihai Cristian Ganea, Ursu Răzvan,  Paulica Draguşin şi Radu Socoleanu.
 33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţie “Adăpost tigru şi puma” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţie “Puţ forat - plajă” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 35.   Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţie “Puţ forat - parc” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.  
 36.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiţii: Extindere reţea  electrică Cartier locuinţe str.Găgeni (EDEN) – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 37.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu „Construire centru medical de sănătate pentru persoane învârstă S+P+2E”                                                        Str. Rudului, nr. 59, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paulica Drăguşin, George Botez, Cristian Ganea, Răzvan Ion Ursu şi Radu Socoleanu.
 38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Schimbare destinaţie urbanistică şi ridicare restricţie parţială de construire cu obiectiv secundar construire locuinţă, împrejmuire şi branşamente” B-dul. Republicii, nr. 198B, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 39.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricţii de construire şi stabilire indicatori urbanistici”, str. B, nr. 6, Cartier Vest, Tarlaua 61, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paulica Drăguşin, George Botez, Cristian Ganea, Răzvan Ion Ursu, Adrian Lupu şi Radu Socoleanu.
 40.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricţie de construire cu modificare indicatori urbanistici şi modificare regim de aliniere, str. Gheorghe Doja, nr. 101 C, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 41.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricţie de construire cu modificare indicatori urbanistici şi modificare regim de aliniere, str. Romană, nr. 65 si 81, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire Piaţă Centrală Agroalimentară”, str. Emil Zola, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 43.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Ridicare restricţie de construire pentru extindere corp C1 cu arhivă notariat public şi garaj, P+1E’’ str. Anton Pann, nr. 3, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.