Curând, va fi disponibilă o schemă financiară a Uniunii Europene pentru puncte locale de acces wifi la internet, gratuit şi fără condiţii discriminatorii. Fondurile vor fi utilizate într-un ”mod echilibrat din punct de vedere geografic” în peste 6000 de comunităţi din statele membre, urmând principiul ”primul venit, primul servit”, pentru a finanţa conexiuni wifi în centre relevante pentru comunitate, inclusiv spaţii publice accesibile publicului larg (biblioteci, administraţii publice, spitale etc). Pentru a fi eligibile, organizaţiile publice trebuie să poată acoperi costurile de operare pentru cel puţin trei ani şi să ofere acces gratuit, uşor, precum şi o conexiune sigură utilizatorilor.

Fondurile europene pot fi utilizate doar dacă sunt excluse reclamele comerciale sau utilizarea datelor personale în scopuri comerciale. Proiectele care ar putea dubla oferte similare private sau publice, gratuite, în respectiva regiune vor fi excluse de la sprijinul financiar. Accesul trebuie oferit în limbile relevante pentru respectivul stat membru şi, în măsura posibilităţilor, în alte limbi oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene.

Raportorul Parlamentului European, Carlos Zorrinho (S&D, Portugalia), a spus: ”Iniţiativa WiFi4EU a pornit ca o viziune politică puternică care în curând va deveni o realitate concretă în UE, oferind posibilitatea fiecărui european de a beneficia de o conexiune wifi de bună calitate, indiferent de locul unde se află şi cât câştigă. Acest lucru va duce la întărirea European Gigabit Society, făcând-o competitivă economic şi inclusivă din punct de vedere social”. Rezoluţia a fost aprobată cu 582 voturi la 98 şi 9 abţineri.