Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect de lege semnat de mai mulţi parlamentari, în mare parte de la PNL, care prevede eliminarea incompatibilităţii funcţiei de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de CJ, cu cea de reprezentant în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unor societăţi.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei este semnată de parlamentari de la  PNL, ALDE, UDMR, independenţi şi a fost votată de plen cu 98 de voturi favorabile. 

Potrivit proiectului, funcţia de primar şi viceprimar, primar al municipiului Bucureşti şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, manager, administrator, membru al Consiliului de administraţie sau cenzor, sau orice funcţie de conducere, ori de execuţie la societăţile comerciale, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor, inclusiv băncile sau instituţiile de credit, societăţile de asigurare sau financiare, la regiile autonome de inters naţional, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţii publice. 

Comisia de muncă a eliminat din textul legii incompatibilitatea funcţiilor de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de CJ cu cea de reprezentant în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unor societăţi. 

Primarii urmează să deţină aceste funcţii, dar fără a fi renumeraţi, potrivit proiectului. 

Potrivit raportului comisiei de administraţie, printre atribuţiile primarului, prevăzute la articolul 62 din Legea 215/2001, este şi aceea de reprezentare a unităţii administrativ teritoriale  în relaţiile sale cu alte autorităţi, cu persoane fizice sau juridice române ori străine, ceea ce face ca participarea primarului în consiliile de administraţie ale regiilor de interes locale sau ale societăţilor comerciale de interes local  să fie o obligaţie a acestora. 

În plus, consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, exercită drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome în condiţiile legii, ceea ce înseamnă că au ca atribuţie legală protejarea intereselor comunităţii pe care o reprezintă. 

Forul decizional în cazul acestui proiect este Camera Deputaţilor.