Transportul rutier de persoane prin utilizarea autoturismului personal sau, altfel spus, „autostopul“, va fi interzis prin lege, potrivit unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului.

„Autostopul“ sau „Ia-mă nene“, o metodă de transport des practicată în România, va fi interzisă prin lege, fiind considerată, potrivit unui proiect de ordonanţă a guvernului, o „practică ilicită care determină efecte negative asupra activităţii economice a întreprinderilor autorizate, cât şi asupra siguranţei circulaţiei rutiere“.

În prezent, în legislaţia românească nu prevede dispoziţii pentru sancţionarea respectivelor fapte care să descurajeze aceste practici ilicite în activităţile de transport rutier de persoane.

Iniţiatorii proiectului consideră că situaţia actuală reclamă o intervenţie imediată pentru:

- întărirea şi perfecţionarea instrumentelor legale de combatere a activităţilor de transport rutier de persoane neautorizate, inclusiv prin stabilirea unei sancţiuni contravenţionale având un puternic caracter disuasiv, de natură a face intervenţia organelor abilitate mai eficientă;

- eliminarea acelor practici în transportul rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor, care afectează siguranţa circulaţiei rutiere;

- garantarea unui mediu concurenţial corect pe piaţa transportului rutier de persoane.

Potrivit proiectului de OUG pentru modificarea articolului 55 din Legea 38/ 2013, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei „efectuarea de transport public de persoane cu autoturism de către persoanele fizice sau juridice fără respectarea prevederilor art. 7 (din Legea 38/2013). Articolul 7 din aceeaşi lege spune că „Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se poate executa numai de transportatori autorizaţi“.