În contextul activităţilor didactice realizate integral online, studenţii nu mai beneficiază de baza materială oferită de universitate, începând cu serviciile bibliotecilor universitare, sălile de studiu, materiale pentru laborator şi până la bazele sportive, argumentează Alianţa Organizaţiilor Studenţeşti.

 

Totodată, se reduc considerabil costurile universităţilor aferente cheltuielilor cu regia, cheltuielilor de întreţinere şi gospodărie.

 

Comunicatul integral al ANOSR:

 

Începerea noului an universitar şi identificarea tendinţei de a decide realizarea activităţilor didactice exclusiv în mediul online pentru unele programe de studiu atrage atenţia asupra taxelor de şcolarizare şi justificarea cuantumului acestora. În contextul în care activitatea didactică se va desfăşura în sistem online şi implicit a modificării costurilor specifice programului, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită universităţilor să prezinte clar studenţilor mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, fundamentarea acestora pentru noul an universitar prin raportare la taxa stabilită pentru primul semestru şi reducerea taxelor de şcolarizare unde se impune conform fundamentării, pornind de la modificarea ponderii şi a tipurilor de costuri specifice programului.

 

În învăţământul superior românesc universităţile pot admite la studii peste locurile finanţate de la bugetul de stat studenţii care acceptă să suporte cheltuielile de şcolarizare din resurse proprii, iar taxa de şcolarizare aferentă se stabileşte la nivel de Senat universitar în funcţie de costurile specifice şcolarizării.

 

Totuşi, conform OMECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului (CDOS), art. 15,  „Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu” şi inerent modul în care se fundamentează acestea. Odată cu schimbarea bruscă a situaţiei de fapt, se impune stabilirea taxei de studiu în raport cu noua realitate, întrucât taxa identificată de universitate ca fiind adecvată programului de studii în raport cu costurile aferente (astfel cum prevede Ordonanța de urgență nr. 133/2000 privind ı̂nvățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat la art. 3), cât şi evaluarea studentului asupra raportului dintre taxă şi serviciile oferite au suferit modificări din momentul luării deciziei.

 

În contextul activităţilor didactice realizate integral online studenţii nu mai beneficiază de baza materială oferită de universitate, începând cu serviciile bibliotecilor universitare, sălile de studiu, materiale pentru laborator şi până la bazele sportive. Totodată, se reduc considerabil costurile universităţilor aferente cheltuielilor cu regia, cheltuielilor de întreţinere şi gospodărie.

 

Având în vedere evidenta modificare a structurii cheltuielilor universităţilor cu programele de studiu, se impune reevaluarea, refundamentarea acestora în raport cu cheltuielile prognozate pentru semestrul I, consultarea cu organizaţiile studenţeşti, studenţii reprezentanţi şi informarea studenţilor cu privire la modul în care se vor diminua cheltuielile şi, în corolar, taxele de şcolarizare, astfel încât dreptul cu valoare de garanţie prevăzut de Codul drepturilor şi obligaţiilor Studentului să fie respectat.

 

Reducerea taxei de şcolarizare în contextul educaţiei online trebuie privită însă şi din perspectiva dificultăţilor financiare ale studenţilor ale căror familii sunt afectate financiar de criza economică generată de pandemie. Sprijinirea acestora reprezintă un punct cheie în combaterea fenomenului de abandon universitar prezent de mult timp în spaţiul învăţământului superior şi accentuat de criza economică. Un eşec al instituţiilor de învăţământ superior de a răspunde corespunzător solicitărilor contextului pandemic în toată complexitatea sa ar determina pierderi semnificative pentru societate în ansamblul său.

 

Asumarea răspunderii faţă de comunitatea universitară obligă la realizarea unui plan efectiv de susţinere a studenţilor. Astfel, după reflectarea asupra scăderii realiste a serviciilor oferite, credem că singura soluţie alternativă scăderii taxelor de şcolarizare este aprobarea unui plan de investiţii în resursa educaţională digitală accesibilă studenţilor, corelat cu crearea de mecanisme adiţionale de sprijin pentru studenţi.

 

 

 

Sursa: www.biziday.ro