Spitalele îşi vor crea propriile compartimente sau secţii de boli infecţioase cu capacitate de izolare a pacienţilor infectaţi/colonizaţi cu germeni cu rezistenţă la antibiotice, pentru limitarea circulaţiei germenilor şi a transferurilor între diverse unităţi sanitare, se arată într-un proiect de Ordin al ministrului Sănătăţii.

Ordinul pentru aprobarea înfiinţării secţiilor/compartimentelor de boli infecţioase în cadrul tuturor spitalelor în vederea izolării bolnavilor infectaţi cu germeni multirezistenţi la tratamentul antibiotic a fost pus în dezbatere publică marţi de către Ministerul Sănătăţii (MS).

Potrivit referatului de aprobare a Ordinului, este nevoie de aceste compartimente întrucât rezistenţa bacteriană la antibiotice a devenit una dintre cele mai grave ameninţări la adresa sănătăţii publice la nivel mondial, fiind determinată de doi factori principali: utilizarea antibioticelor în exces şi eronat şi trecerea germenilor rezistenţi de la o persoană infectată sau colonizată cu aceştia la o altă persoană, în lipsa aplicării unor măsuri de limitare a circulaţiei acestor germeni.

"În ţara noastră această problemă este amplificată de consumul de antibiotice extrem de ridicat, România fiind pe locul doi în Europa în cea ce priveşte consumul de antibiotice raportat la numărul de locuitori. Acest consum, corelat cu măsuri insuficiente de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, a generat niveluri ridicate ale rezistenţei bacteriene la antibiotice, cel puţin în spitalele pentru care există date privind rezistenţa bacteriană. Alături de rezistenţa la antibiotice şi apariţia infecţiilor cu Clostridium difficile, acest consum crescut cu antibiotice determină consecinţe financiare, reprezentate de costuri ridicate legate de excesul de antibiotice şi de necesitatea de a trata efectele acestuia", se mai arată în referat.

Potrivit proiectului de Ordin al ministrului Sănătăţii, compartimentele/secţiile de boli infecţioase vor fi localizate în incinta principală a spitalelor, de regulă la capătul unui etaj.

"În spitale se recomandă să existe un număr suficient de saloane cu unul, maxim două paturi disponibile pentru izolarea pacienţilor cu infecţie suspectată/confirmată. Capacitatea acestui compartiment va fi de regulă 1-3 la sută din totalul de paturi ale spitalului, cu un minim de şase paturi", se arată în normele de aplicare a Ordinului.

În situaţia în care spaţiul nu permite organizarea separată a acestor structuri sau capacitatea acestora este depăşită, secţiile din spital vor asigura fiecare minim o rezervă/un salon cu grup sanitar propriu, pentru izolarea acestor cazuri, se precizează în proiect.

"Pacienţii vor fi grupaţi în acelaşi salon dacă sunt infectaţi/colonizaţi cu acelaşi microorganism multirezistent şi vor fi îngrijiţi de medic de boli infectioase, de medicii curanţi din secţiile de unde provin şi de personal mediu şi auxiliar special dedicat acestor structuri. În aceste saloane vor fi izolaţi şi pacienţi recent internaţi/transferaţi din alte unităţi şi care sunt suspectaţi de colonizare/infecţie cu germeni multirezistenţi până la infirmarea suspiciunii. Dacă aceasta se confirmă, se continuă internarea în compartimentul de izolare", potrivit Ministerului Sănătăţii. 

Proiectul de Ordin mai prevede că secţia/compartimentul de boli infecţioase va cuprinde: saloane cu 1-2 paturi, cu grup sanitar propriu, baie/duş propriu, chiuvetă proprie cu distribuitor de săpun lichid şi de prosop de hârtie, distribuitoare de dezinfectant la intrarea în salon şi la fiecare pat şi că aceste saloane nu vor putea fi folosite în scopul spitalizării VIP sau pentru internări cu coplată.

Potrivit normelor de aplicare a Ordinului, fiecare salon va avea un spaţiu la intrare, bine delimitat, pentru echiparea personalului în vederea respectării precauţiilor necesare şi spălarea pe mâini. De asemenea, în salon vor fi păstrate ori de câte ori este posibil echipamente medicale dedicate pacienţilor internaţi în acel loc.

Normarea cu medici de specialitate boli infecţioase, asistente medicale, infirmiere, îngrijitoare va ţine cont de necesitatea asigurării continuităţii îngrijirii pacienţilor internaţi în aceste structuri şi de recomandările legale, se mai arată în proiect.

Personalul îşi va desfăşura activitatea doar în cadrul acestei structuri, cu respectarea principiului ca fiecare să aibă în îngrijire doar pacienţi infectaţi/colonizaţi cu acelaşi microorganism, potrivit MS.

La nivelul secţiei/compartimentului de boli infecţioase se pot derula activităţi de învăţământ şi cercetare în domeniu, de educaţie medicală continuă (module de rezidenţiat, formare medicală continuă, alte forme de învăţământ).

În situaţia în care starea pacientului impune îngrijiri de terapie intensivă, el va fi internat/transferat în secţii/compartimente de terapie intensivă, chiar dacă ar necesita internare în secţii/compartimente/saloane de izolare, potrivit proiectului de Ordin.

În aceste situaţii trebuie respectate toate măsurile necesare pentru limitarea riscului de transmitere a germenilor, inclusiv izolarea pacienţilor şi îngrijirea de către personal dedicat. În cazul evoluţiei unui focar epidemic intraspitalicesc de infecţii cu germeni multirezistenţi la antibiotice, conducerea unităţii sanitare, la recomandarea serviciilor/compartimentelor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, va putea decide schimbarea destinaţiei unei alte zone din spital, în vederea izolării pacienţilor infectaţi/colonizaţi cu microorganismul cauzator al acelui focar, se mai arată în proiect.

Spitalul va asigura necesarul de echipament de protecţie individual pentru vizitatori, accesul vizitatorilor la facilităţile necesare pentru igiena mâinilor şi informarea lor în acest sens, mai prevede proiectul de Ordin.