Trecerea la impozitarea cifrei de afaceri în loc de cea a profiturilor, la firmele cu venituri sub un milion de euro, pune sub semnul întrebării viitorul tichetelor de masă, considerate cheltuieli sociale ale angajatorului, acum deductibile fiscal.

Numărul persoanelor care vor beneficia după data de 1 ianuarie 2018 de tichete de masă ar putea scădea substanţial
în urma modificării sistemului de impozitare a firmelor cu cifra de afaceri sub un milion de euro.

În prezent marea parte a acestor firme, respectiv cele cu cifra de afaceri cuprinsă între 500.000 de euro şi un milion de euro, precum şi o parte a celor care au cifră de afaceri sub 500.000 de euro , plătesc impozit statului raportat la profitul lor. Impozitul este la rândul lui calculat prin scăderea din profitul brut a cheltuielilor deductibile în rândul cărora acum se găsesc cheltuielile aşa-zis sociale. Statul le recunoaşte în proporţie de 5% din fondul de salarii.

Sunt incluse aici:

  • ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;
  • cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: creşe, grădinite, şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea;
  • cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariaţii proprii şi membrii lor de familie, precum şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociatiilor profesionale ale minerilor;
  • alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern.

Toate aceste facilităţi acordate salariaţilor vor putea fi acordate şi după 1 ianuarie, însă, deoarece dispare noţiunea de impozitare a profitului (la firmele cu venituri sub un milion de euro) dispare şi cea de deductibiltate a acestor cheltuieli. Mai precis deoarece vor plăti impozit în funcţie de veniturile firmei şi nu în funcţie de profitul acesteia angajatorii nu vor mai fi motivaţi fiscal să acorde tichetele de masă care se scădeau din profitul impozabil.

Aspectele de mai sus nu au legătură cu prevederile incluse în legea salarizării conform cărora bugetarii nu vor mai primi din decembrie 2018 bonuri de masă, ci o indemnziaţie de hrană egală cu echivalentul a două salarii minime pe economie. În România peste 2,5 milioane angajaţi primesc tichete masă de la angajatori, potrivit Edenred.ro. Aceasta înseamnă că de facilitate beneficiază un salariat din doi.