Parlamentul European a adoptat o revizuire a Directivei din 2006 prin care se interzice folosirea bateriilor tip pastilă cu conţinut redus de mercur în jucării, ceasuri şi telecomenzi, măsură care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Directiva 2006/66/CE interzice introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor, încorporaţi sau nu în aparate, care conţin mai mult de 0,0005% mercur. În schimb, bateriile tip pastilă cu un conţinut de mercur de maxim 2% beneficiază de o derogare de la această interdicţie. Cum ele sunt folosite mai ales pentru diverse jucării, ceasuri şi telecomenzi, europarlamentarii au decis că această derogare se va încheia la 31 decembrie 2015. Totodată, ei au atras atenţia că, de cele mai multe ori, europenii nu conştientizează faptul că trebuie să recicleze şi acest tip de baterii.

Eurodeputaţii au decis ca măsura să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2016 pentru a nu fi aduse prea multe prejudicii producătorilor şi întreprinderilor din domeniul reciclării.

De altfel, în spaţiul comunitar au început deja să fie comercializate baterii tip pastilă fără mercur.

La textul de revizuire propus de Comisie, Parlamentul a introdus un amendament prin care li se cere statelor membre să se asigure că producătorii proiectează aparatele astfel încât deşeurile de baterii şi acumulatori să poată fi înlăturate cu uşurinţă. În cazul în care acestea nu pot fi înlăturate de utilizator, autorităţile trebuie să se asigure că deşeurile de baterii şi acumulatori pot fi înlăturate cu uşurinţă de profesionişti care sunt independenţi de producător. Aparatele vor fi însoţite instrucţiuni referitoare la tipul bateriilor şi al acumulatorilor încorporaţi, pentru ca cetăţenii europeni să fie mai bine informaţi în legătură cu produsele de acest tip.

O altă modificare vizează bateriile cu cadmiu pentru uneltele electrice fără fir.

Directiva din 2006 interzice introducerea pe piaţă a bateriilor sau acumulatorilor portabili, încorporaţi sau nu în aparate, care conţin mai mult de 0,002% cadmiu. Există însă o derogare pentru sistemele de urgenţă şi cele de alarmă, inclusiv pentru sistemele de iluminat în caz de urgenţă, echipamentul medical şi uneltele electrice fără fir.

Propunerea de revizuire adoptată joi de PE limitează până la 31 decembrie 2015 derogarea pentru uneltele electrice fără fir.

Cei mai afectaţi vor fi producătorii din estul şi centrul Europei.

În unelte electrice fără fir sunt folosite trei tipuri de baterii reîncărcabile sunt folosite în uneltele electrice fără fir: nickel-cadmiu (NiCd), nickel-metal hibrid (NiMH) şi litiu-ion (Li-Ion).

Conform EPTA, în 2011, 40% din toate uneltele electrice au fost unelte electrice fără fir. Dintre aceste 40%, 70% au fost Li-Ion şi 27% NiCd (doar 3% fiind NiMH).

Cotele sunt diferite în statele din Europa de Est, unde se estimează că va dura mai mult timp până când piaţa de cadmiu va dispărea complet. Un motiv este costul mai ridicat al bateriilor Li-Ion, în condiţiile în care zona estică a UE puterea de cumpărare a populaţiei este sub puterea de cumpărare din ţările din vestul Europei.