Pentru a doua extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale, organizată pe 28 iunie, au fost depuse 508 cereri de revendicare a premiilor, aferente bonurilor cu valori între 135,00 lei şi 135,99 lei, emise pe 23 mai, a anunţat Ministerul Finanţelor Publice.

Astfel, potrivit modificărilor aduse legislaţiei, începând de la extragerea din iunie vor fi desemnaţi maxim 100 de câştigători, cu un premiu de 10.000 lei fiecare, printr-o nouă extragere, programată pentru joi, de la ora 19:30.

Fiecărui bon fiscal depus i-a fost atribuit un număr unic de înregistrare, în intervalul 1 - 508. Joi va fi extras un număr de la 1 la 508, acesta reprezentând primul bon câştigător. Celelalte 99 vor fi stabilite în baza unui algoritm de selecţie care implică o bază de referinţă şi aplicarea unor paşi crescători.

Fondul de premiere este de 1 milion de lei, care se împarte la numărul câştigătorilor, dar nu mai mult de 100 de persoane.

Etapa pentru depunerea bonurilor câştigătoare s-a încheiat la 28 iulie, fiind înregistrate 508 cereri, cu mult sub numărul tranzacţiilor efectuate care îndeplineau condiţiile extragerii.

Circa 700 de persoane au realizat pe 23 mai tranzacţii cu carduri MasterCard cu valori între 135 lei şi 135,99 lei, iar posesorii de carduri Visa au efectuat peste 670 de tranzacţii eligibile pentru loterie.

Un bon fiscal este considerat câştigător doar dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul şi seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data şi ora emiterii precum şi numărul de ordine).

Fiecare unitate teritorială ANAF, la care se depun bonurile fiscale câştigătoare în prima etapă de selecţie, trebuie să elibereze o copie a acestora cu menţiunea "conform cu originalul", pe care se înscrie un număr unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparenţei, lista cu numerele unice de înregistrare a bonurilor care au făcut obiectul cererilor de revendicare va fi publicată pe site-urile MFP şi ANAF.

La cea de-a doua etapă de selecţie în cadrul Loteriei bonurilor fiscale va fi extras un număr din lista numerelor unice de înregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendicate premii. Extragerea va fi efectuată cu urnele Loteriei, într-o nouă extragere televizată.

Numărul extras în cadrul acestei trageri va fi primul câştigător şi, totodată, baza de referinţă la care se aplică crescător un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câştigător. Dacă în urma aplicării acestei proceduri de selecţie se depăşeşte numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câştigător din listă este dat de diferenţa dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referinţă şi numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege. În procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind câştigătoare sunt eliminate din listă.

După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câştigătoare, acestea vor fi centralizate şi transmise în termen de două zile către ANAF în vederea încărcării rezultatelor în "Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale" şi verificarea autenticităţii bonurilor fiscale câştigătoare de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, prin direcţiile regionale antifraudă fiscală.

Pană în prezent au avut loc trei extrageri la Loteria fiscală, dintre care două ocazionale (pe 13 aprilie şi 28 iunie) şi una lunară (pe 19 iulie), la aceasta din urmă fiind câştigătoare bonurile fiscale de 509 lei emise pe 1 iunie.

Finanţele au plătit la 13 iulie premiile pentru prima loterie fiscală, respectiv câte 56 de lei pentru 17.837 bonuri, după ce au respins 313 cereri care nu îndeplineau condiţiile, iar alte 65 de bonuri au fost invalidate, Fiscul suspectând fraude.

Pentru bonurile din iulie, extragerea Loteriei se va organiza la 16 august.