Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova s-a întrunit joi, 19.11.2020, într-o nouă şedinţă extraordinară, organizată în sistem  audioconferinţă, pentru a supune dezbaterii şi aprobării Hotărârea nr.79/19.11.2020 privind aprobarea unor noi măsuri pentru combaterea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus.

Documentul aprobat astăzi de către membrii CJSU Prahova vine în completarea Hotărârilor nr. 74/07.11.2020, 75/09.11.2020 şi 78/16.11.2020, în cadrul cărora au fost deja dispuse o serie de măsuri pentru unităţile administrativ-teritoriale care, la momentul respectiv aveau rata de incidenţă mai mare de 1,5/1000 de locuitori, respectiv 3/1000 de locuitori. Pentru acestea se aplică deciziile luate de către autorităţile judeţene, fiind în vigoare timp de 14 zile de la data prevăzută în fiecare dintre cele trei Hotărâri amintite (VEDEŢI ANEXA ATAŞATĂ COMUNICATULUI)

 

În completare faţă de cele trei acte care sunt deja în vigoare, membrii CJSU au adoptat în cadrul Hotărârii nr.79/19.11.2020 punerea în aplicare a măsurilor specifice fiecărui interval de referinţă al incidenţei ratei cumulate prevăzute de H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru următoarele unităţi administrativ-teritoriale:

 

•        Incidenţa cumulată mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori: Călugăreni (1,77), Ceraşu (1,58);

 

Pentru UAT-urile unde rata de incidenţă este între 1,5-3/1000 de locuitori, începând cu data de 20.11.2020 şi aplicabile pentru o perioadă de 14 zile, au fost votate următoare măsuri:

 

Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.

 

Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori:

 

  1. organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
  2. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;
  3. organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
  4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;
  5. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;
  6. măsurile prevăzute la pct. 4 şi 5 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
  7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

 

  • Incidenţa cumulată mai mare de 3/1000 locuitori: Ariceştii Rahtivani (4.92), Breaza (4,33), Gornet (4,30), Gura Vadului (3,33), Cosminele (3,14), Gherghiţa (3,13), Fântânele (3,06);

 

Pentru aceste UAT-uri au fost dispuse următoarele măsuri, începând cu data de 20.11.2020 şi aplicabile pentru o perioadă de 14 zile:

 

Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.

 

Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,pentru localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori:

 

1.       organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este este interzisă;

2.       organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;

3.       organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;

4.       activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, dar care nu vor fi consumate în spaţiile respective (livrare la domiciliu, takeaway);

5.       activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

6.       măsurile prevăzute la  4şi 5 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. Terasele care nu întrunesc caracteristicile enumerate (nu au acoperiş/plafon/tavan şi care nu sunt delimitate de cel puţin doi pereţi exteriori) rămân deschise în condiţiile legii

7.       activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

 

!!! Tot în cadrul şedinţei de astăzi, ca urmare a constatării că, în ultimele zile, rata de incidenţă cumulată pentru Boldeşti-Scăeni a fost sub 1,5/1000 de locuitori, astăzi fiind de 0,43/1000 locuitori, s-a luat decizia anulării restricţiilor care fuseseră impuse pentru această unitate administrativ-teritorială, în cadrul şedinţei CJSU din data de 16.11.2020. Începând cu data de cu data de 19.11.2020, pentru această localitate (şi pentru toate cele cu rată de infectare sub 1,5/1000 de locuitori) vor fi valabile următoarele măsuri:

 

Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.

 

Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori:

 

1.       organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului;

2.       organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane;

3.       organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie;

4.       activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

5.       activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

6.       măsurile prevăzute la pct. 4 şi 5 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

7.       activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

 

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă din unităţile administrativ-teritoriale enumerate mai sus au obligaţia de a informa persoanele fizice/ persoanele juridice/ autorităţile care au locuinţa/sediul social/ punct de lucru în aceste unităţi administrativ-teritoriale cu privire la obligaţia respectării măsurilor prevăzute de H.G. nr. 967/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului răspândirii infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 vor fi actualizate ori de câte ori situaţia o impune.

Se aplică în mod corespunzător prevederile Hotărârilor C.J.S.U. Prahova nr. 74/07.11.2020, 75/09.11.2020, 78/16.11.2020 care nu sunt contrare prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre va putea fi consultată integral pe site-ul www.isuprahova.ro

 

Perioada pe care se aplică măsurile restrictive, aprobate de CJSU, în cadrul HOTĂRÂRILOR nr. 74, 75, 78, 79, în funcţie de rata de incidenţă calculată la momentul aprobării deciziilor

       

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Incidenţa cumulată mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori/ perioada restricţiilor aplicate

Incidenţa cumulată mai mare de 3/1000 locuitori/ perioada restricţiilor aplicate

1

Ploieşti

 

09.11.2020-22.11.2020

2

Câmpina

 

11.11.2020-24.11.2020

3

Azuga

 

18.11.2020-01.12.2020

4

Băicoi

 

11.11.2020-24.11.2020

5

BoldeştiScăeni

 

 

6

Breaza

 

20.11.2020-03.12.2020

7

Buşteni

 

09.11.2020-22.11.2020

8

Comarnic

11.11.2020-24.11.2020

 

9

Mizil

18.11.2020-01.12.2020

 

10

Plopeni

11.11.2020-24.11.2020

 

11

Sinaia

 

18.11.2020-01.12.2020

12

Slănic

11.11.2020-24.11.2020

 

13

Urlaţi

 

18.11.2020-01.12.2020

14

Vălenii de Munte

 

18.11.2020-01.12.2020

15

Adunaţi

 

18.11.2020-01.12.2020

16

Albeşti-Paleologu

 

18.11.2020-01.12.2020

17

Aluniş

 

18.11.2020-01.12.2020

18

Apostolache

 

18.11.2020-01.12.2020

19

AriceştiiRahtivani

 

20.11.2020-03.12.2020

20

AriceştiiZeletin

 

 

21

Baba Ana

18.11.2020-01.12.2020

 

22

BaltaDoamnei

09.11.2020-22.11.2020

 

23

Bătrâni

18.11.2020-01.12.2020

 

24

Bălţeşti

 

 

25

Băneşti

 

18.11.2020-01.12.2020

26

Bărcăneşti

 

11.11.2020-24.11.2020

27

Berceni

 

18.11.2020-01.12.2020

28

Bertea

 

11.11.2020-24.11.2020

29

Blejoi

 

09.11.2020-22.11.2020

30

BoldeştiGrădiştea

 

18.11.2020-01.12.2020

31

Brazi

 

11.11.2020-24.11.2020

32

Brebu

 

09.11.2020-22.11.2020

33

Bucov

 

11.11.2020-24.11.2020

34

Călugăreni

20.11.2020-03.12.2020

 

35

Cărbuneşti

 

 

36

Ceptura

18.11.2020-01.12.2020

 

37

Ceraşu

20.11.2020-03.12.2020

 

38

Chiojdeanca

 

18.11.2020-01.12.2020

39

Ciorani

 

11.11.2020-24.11.2020

40

CocorăştiiColţ

 

11.11.2020-24.11.2020

41

CocorăştiiMislii

 

18.11.2020-01.12.2020

42

Colceag

11.11.2020-24.11.2020

 

43

Cornu

 

09.11.2020-22.11.2020

44

Cosminele

 

20.11.2020-03.12.2020

45

Drăgăneşti

11.11.2020-24.11.2020

 

46

Drajna

18.11.2020-01.12.2020

 

47

Dumbrava

 

 

48

Dumbrăveşti

11.11.2020-24.11.2020

 

49

Fântânele

 

20.11.2020-03.12.2020

50

Filipeştii de Pădure

18.11.2020-01.12.2020

 

51

Filipeştii de Târg

18.11.2020-01.12.2020

 

52

Floreşti

 

09.11.2020-22.11.2020

53

Fulga

18.11.2020-01.12.2020

 

54

Gherghiţa

 

20.11.2020-03.12.2020

55

Gorgota

 

18.11.2020-01.12.2020

56

Gornet

 

20.11.2020-03.12.2020

57

Gornet-Cricov

 

09.11.2020-22.11.2020

58

GuraVadului

 

20.11.2020-03.12.2020

59

GuraVitioarei

 

 

60

Iordacheanu

18.11.2020-01.12.2020

 

61

Izvoarele

11.11.2020-24.11.2020

 

62

Jugureni

18.11.2020-01.12.2020

 

63

Lapoş

09.11.2020-22.11.2020

 

64

Lipăneşti

 

11.11.2020-24.11.2020

65

Măgurele

 

11.11.2020-24.11.2020

66

Măgureni

09.11.2020-22.11.2020

 

67

Măneciu

 

18.11.2020-01.12.2020

68

Măneşti

 

18.11.2020-01.12.2020

69

Olari

09.11.2020-22.11.2020

 

70

Păcureţi

18.11.2020-01.12.2020

 

71

Păuleşti

 

09.11.2020-22.11.2020

72

Plopu

 

11.11.2020-24.11.2020

73

PodeniiNoi

09.11.2020-22.11.2020

 

74

PoianaCâmpina

 

11.11.2020-24.11.2020

75

PoienariiBurchii

 

18.11.2020-01.12.2020

76

Poseşti

11.11.2020-24.11.2020

 

77

Predeal-Sărari

 

18.11.2020-01.12.2020

78

Proviţa de Jos

 

11.11.2020-24.11.2020

79

Proviţa de Sus

 

18.11.2020-01.12.2020

80

Puchenii Mari

 

09.11.2020-22.11.2020

81

Râfov

 

18.11.2020-01.12.2020

82

Salcia

11.11.2020-24.11.2020

 

83

Sălciile

 

09.11.2020-22.11.2020

84

Sângeru

 

 

85

Scorţeni

11.11.2020-24.11.2020

 

86

Secăria

 

18.11.2020-01.12.2020

87

Şirna

11.11.2020-24.11.2020

 

88

Şoimari

 

 

89

Şotrile

 

 

90

Starchiojd

18.11.2020-01.12.2020

 

91

Ştefeşti

 

 

92

Surani

18.11.2020-01.12.2020

 

93

Talea

 

09.11.2020-22.11.2020

94

TârgşoruVechi

 

18.11.2020-01.12.2020

95

Tătaru

 

 

96

Teişani

 

11.11.2020-24.11.2020

97

Telega

 

11.11.2020-24.11.2020

98

Tinosu

 

09.11.2020-22.11.2020

99

Tomşani

09.11.2020-22.11.2020

 

100

VaduSăpat

 

 

101

ValeaCălugărească

09.11.2020-22.11.2020

 

102

ValeaDoftanei

 

18.11.2020-01.12.2020

103

Vărbilău

11.11.2020-24.11.2020

 

104

Vâlcăneşti

18.11.2020-01.12.2020