Pe biroul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) prahovenii au depus 36 de reclamaţii în domeniul furnizării gazelor naturale, de la începutul anului. Acestea privesc activitatea operatorilor GDF SUEZ Energy Romania SA,  Distrigaz Sud Reţele SRL şi Distrigaz Confort SRL.

Pe primul loc la sesizări se situează problema perceperii taxelor de deplasare. Aceste reclamaţii sunt considerate de inspectorii OPC ca neîntemeiate, deoarece conform legii energiei electrice şi a gazelor naturale, operatorul  economic poate să încaseze contravaloraea tarifelor corespunzătoare serviciilor prestate, să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului, în caz de neplată , conform reglementarilor în vigoare ANRE. În situaţiile amintite, totuşi, operatorul economic a anulat contravaloarea taxelor de deplasare, deşi reclamaţiie au fost neîntemeiate.

O altă problemă reclamată o reprezintă perceperea de  taxe pentru deconectare de la furnizarea gazelor, respectiv reconectarea, dar fără a fi înştiinţaţi printr-un preaviz. În acest caz reclamaţiile  s-au dovedit a fi întemeiate. GDF Suez a procedat la anularea acestor taxe, imediat ce au început verificăriole inspectorilor OPC.

Alt aspect constatat de CJPC a fost faptul că Distrigaz Sud Reţele SRL a permis racordarea unui nou consumator la conducta cofinanţată de petent, fără ca Distrigaz Sud Reţele SRL să solicite documente noului  utilizator care să ateste despăgubirea proprietarului, respectiv acordul său notarial. Reclamaţiile de acest gen au fost considerate întemeiate, iar operatorul economic a fost sancţionat contravenţional.

 

Prahovenii au mai reclamat activitatea SC Distrigaz Confort SRL (societate autorizată, care  efectuează, ca şi alte societăţi, verificări, revizii etc,  fiind firma pe care o subcontractează GDF Suez pentru diverse lucrări). Oamenii au reclamat faptul că această firmă a efectuat reparaţii fără a  a informa în prealabil asupra costurilor lucrărilor. Devizul prezentat, ulterior, nu conţinea operaţiile efectuate şi tarifarea acestora. Operatorul economic a fost sancţionat contravenţional, petenţii primindu-şi sumele  reclamate, în valoare de 13.000 lei. Aceste verificări pot fi realizate de către orice operator economic, autorizat ANRE, nu numai de către   Distrigaz Confort. Cei mai mulţi dintre consumatori sunt induşi în eroare  cu privire la  societatea care ar  fi îndreptăţită să facă aceste verificari, atât datorită asemănării de nume al celor doua societăţi (GDF Suez şi Distrigaz Confort), dar şi datorita faptului că reprezentanţii Distrigaz Confort recomandă clienţilor GDF  obligativitatea verificării instalaţiei cu societatea lor, prin încheierea, pe loc, a unui contract, eventual în rate, cu anumite facilităţi de plată.