Miercuri, 06 noiembrie 2019, între orele 10.00 – 11.00, sirenele de alarmare publică vor fi acţionate în întreg judeţul.

 

Sirenele de alarmare publică existente la nivel naţional vor fi acţionate în prima zi de miercuri a fiecărei luni, în intervalul orar 10.00 – 11.00, simulările vizând atât verificarea echipamentelor care pot fi acţionate în mod centralizat (simultan), dar şi a celor cu acţionare locală.

 

La nivelul judeţului Prahova, sunt 315 sirene (88 electronice şi 227 electrice), astfel de mijloace, care pot fi utilizate în cazul unor dezastre sau alte situaţii de protecţie civilă, modul de acţionare a acestora fiind realizat local sau centralizat, din dispecerate.

 

De la începutul anului până în prezent s-au desfăşurat un număr de 69 exerciţii de verificare a modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de înştiinţare, prealarmare, avertizare, alarmare şi evacuare în localităţile Sălciile, Tomşani, Valea Călugărească, Gherghiţa, Teişani, Vadu Săpat, Telega (2), Poienarii Burchi, Tătaru (2), Târgşorul Vechi, Poiana Câmpina, Şirna, Şoimari, Ploieşti (2), Sângeru, Surani, Tătaru, Tomşani, Vadu Săpat, Păcureţi, Poseşti, Predeal Sărari, Starchiojd, Ştefeşti, Teişani, Râfov, Proviţa de Jos (2), Proviţa de Sus (2), Băneşti, Scorţeni, Secăria, Talea (2), Gura Vadului, Iordăcheanu, Jugureni, Lapoş, Podenii Noi, Salcia, Gornet, Gura Vitioarei, Izvoarele, Lipăneşti, Măgurele, Măneciu, Vâlcăneşti, Vărbilău, Ştefeşti, Valea Doftanei, Surani, Scorţeni, Ploieşti, Păcureţi, Poseşti, Predeal-Sărari, Sângeru, Starchiojd, Şurani, Ştefeşti, Tătaru, Teişani, Telega,Tomşani şi Vadu Săpat.

 

Responsabilitatea menţinerii în stare de operativitate a sistemului de înştiinţare - alarmare revine autorităţilor publice locale, iar reprezentanţii inspectoratului derulează, periodic, acţiuni de verificare în teren. Pe parcursul anului 2019, personalul specializat a verificat 97 mijloace de alarmare a populaţiei.

 

Responsabilitatea menţinerii în stare de operativitate a sistemului de înştiinţare - alarmare revine autorităţilor publice locale, iar reprezentanţii inspectoratului derulează, periodic, acţiuni de verificare în teren.

 

Prin modul de acţionare al mijloacelor tehnice de alarmare există posibilitatea de a crea disconfort în spaţiul public, motiv pentru care asigurăm cetăţenii că astfel de exerciţii periodice sunt necesare şi benefice. Recomandăm cetăţenilor să rămână calmi şi să urmărească informările transmise de către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi administraţiile publice locale.

 

Obiectivele acestui demers vizează pregătirea continuă a autorităţilor administraţiei publice locale, pregătirea populaţiei prin cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare şi centralizarea permanentă a datelor privind starea de operativitate a echipamentelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare.

 

Conform legislaţiei în vigoare privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, semnalele de alarmare a populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici sunt : alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei.

 

Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.

Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.

Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele.

Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.

INFO BACKGROUND

Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea se realizează în scopul dispunerii măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor materiale, precum şi pentru limitarea efectelor dezastrelor. Cele mai des întâlnite situaţii în care este alarmată populaţia prin intermediul sirenelor electrice şi electronice au loc pe timpul inundaţiilor, când este semnalată iminenţa producerii unor viituri care să pună în pericol viaţa persoanelor.