Mihai Balaban, fost consilier local din comuna Tîrgşoru Vechi este acuzat de conflict de interese administrativ, în urma votului pe care l-ar fi dat pe o hotărâre adoptată de forul din care a făcut parte în mandatul 2012 - 2016.

Potrivit ANI, în acea perioadă, "în exercitarea mandatului de consilier local, a participat la deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind atribuirea directă a unor suprafeţe de păşune către Asociaţia Crescătorilor de Animale «Târgoveanu», unde persoana evaluată deţine calitatea de preşedinte. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004".


Legislaţia în vigoare defineşte conflictul de interese drept "situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”.

Inspectorii ANI precizează, într-un comunicat transmis miercuri, că Mihai Balaban nu a depus, la dosarul de evaluare, un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.