Primăria Municipiului Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice, aduce la cunoştinţa cetăţenilor că, în perioada 04 – 12 iulie 2015, se desfăşoară activitatea de dezinsecţie pe domeniul public al municipiului Ploieşti, această  activitate fiind derulată de către operatorul acestui serviciu, SC Coral Impex SRL.

Acţiunile se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului 119/2014 şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, privind activităţile de dezinsecţie la nivel comunitar.

Pentru ca activitatea de dezinsecţie să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi privat.

În acest sens, toţi cetăţenii, asociaţiile de locatari şi proprietari, agenţii economici şi instituţiile publice trebuie să efectueze activitatea de dezinsecţie pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolurile blocurilor, concomitent cu acţiunea municipalităţii pe domeniul public.

Activitatea de dezinsecţia se va realiza cu utilaje portabile, conform contractului de concesionare a serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Ploieşti.

În cazul în care condiţiile meteo vor împiedica desfăşurarea acestor acţiuni, perioada de efectuare a activităţii de dezinsecţie va fi prelungită.