Reprezentanţii RASP au finalizat caietul de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public în Ploieşti. Condiţiile sunt mult mai clar stabilite.

Ideea celor de la RASP este atragerea, în cel mai bun caz, a unui grup de firme care să asigure servicii complexe, să distribuie energia electrică prin sistemul Electrica, să asigure mentenanţa şi să prezinte pentru decontare o singură factură.

Printre obiectivele înscrise în caietul de sarcini se numără existenţa unei unităţi de intervenţie care să asigure permanenţa tehnică; inventarierea stâlpilor şi preluarea patrimoniului în baza unui protocol; elaborarea unor proiecte de modernizare şi extindere a reţelei de iluminat cu becuri LED, care consumă energie puţină; realizarea unui sistem coerent şi eficient la scara întregului municipiu.