Proiectul de lege privind reducerea CAS cu 5 puncte procentuale la angajator a fost adoptat marţi de Senat, cu 109 voturi pentru şi o abţinere.

Proiectul va fi înaintat Camerei Deputaţilor, care este Cameră decizională. Iniţiat de Guvern, proiectul a primit raport favorabil luni în comisia de buget-finanţe din Senat.
Potrivit proiectului, cota va scădea de la 20,8 la 15,8% pentru condiţii normale de muncă, de la 25,8 la 20,8% pentru condiţii deosebite de muncă şi de la 30,8 la 25,8% pentru condiţii speciale de muncă.

Prevederile ar urma să se aplice începând din octombrie 2014, se mai arată în proiect.
În expunerea de motive, guvernul arată că promovarea acestui proiect a fost determinată de existenţa pe piaţa muncii a unei mari presiuni fiscale asociată nivelului ridicat al contribuţiilor de asigurări sociale care alimentează bugetul asigurărilor sociale de stat şi care determină necesitatea diminuării sarcinii fiscale suportate de angajator, dat fiind că două treimi din contribuţia datorată la bugetul asigurărilor sociale de stat reprezintă contribuţia angajatorului.