Cele mai mari cinci univeristăţi care fac parte din consorţiul Universitaria protestează faţă de proiectul de lege adoptat miercuri de Guvern, potrivit căruia angajaţii pot opta pentru a continua să lucreze până la vârsta de 70 de ani, fără acordul angajatorului şi fără a încheia un nou contrat de muncă. Rectorii care semnează comunicatul de presă afirmă că este o lege abuzivă, care încalcă autonomia universitară. „Este îngrijorătoare şi contraproductivă această atitudine a decidenţilor de imixtiune în asigurarea unui mediu propice stimulării calităţii şi competitivităţii în mediul academic”, susţin aceştia.

 

Comunicatul este semnat de rectorii Universităţii Bucureşti, Academiei de Sţiinţe Economice, Universităţii de Vest din Timişoara, Universităţii „Babeş Bolyai" din Cluj Napoca şi Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

Ce prevede proiectul adoptat de Guvern:

 

Proiectul adoptat de Guvern nu impune restricţii în ceea ce priveşte obţinerea pensiei la împlinirea vârstei standard de pensionare. În acest sens, legea recunoaşte salariatului opţiunea exclusivă între încetarea raporturilor prin pensionare sau continuarea activităţii până la 70 de ani. Salariatul care a exercitat opţiunea pentru continuarea activităţii se poate pensiona şi înainte de împlinirea vârstei de 70 de ani.

În sistemul bugetar, în măsura în care se optează pentru continuarea raportului de muncă/ raportului de serviciu până la împlinirea vârstei de 70 de ani, exercitarea dreptului la muncă nu este condiţionată de încheierea unui nou contract individual de muncă şi nici de acordul angajatorului, însă dreptul la pensie nu va putea fi solicitat simultan.

 

Redăm comunicatul mai jos:

 

Membrii Consorţiului Universitaria, alcătuit din Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, au aflat consternaţi de aprobarea, în şedinţa de guvern din 9 iunie 2021, a proiectului de lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare.

 

Autonomia universitară este garantată prin Constituţia României, iar acest drept este de necontestat şi nenegociabil. Conform acesteia, şi în concordanţă deplină cu Legea educaţiei naţionale, universităţile îşi elaborează propriile strategii instituţionale şi îşi gestionează autonom şi în interesul universităţii resursele umane.

 

Noi, cele cinci mari universităţi membre ale Consorţiului Universitaria, considerăm inacceptabil ca tocmai legiuitorul să încalce legea, prin intervenţia sa abuzivă într-un domeniu care aparţine exclusiv factorilor decizionali ai unei universităţi. Nimeni nu are dreptul legal să intervină şi să ştirbească, prin modificarea legislaţiei, autoritatea şi autonomia universitară.

 

În virtutea acesteia, nu vom accepta ca decizia privind resursele umane, implicit procesul didactic şi de cercetare din universitate, să fie exercitată din exteriorul universităţii, printr-o lege abuzivă, al cărei proiect a fost aprobat astăzi de guvern, şi care prevede ca unic criteriu şi argument o simplă cerere de continuare a activităţii la împlinirea vârstei legale de pensionare.

 

Este îngrijorătoare şi contraproductivă această atitudine a decidenţilor de imixtiune în asigurarea unui mediu propice stimulării calităţii şi competitivităţii în mediul academic. Universităţile trebuie să îşi definească autonom politicile de personal didactic şi de cercetare pe baza unor standarde de calitate şi criterii nediscriminatorii, aprobate de către Senatul universitar.

 

Continuarea activităţii după împlinirea vârstei legale de pensionare se poate realiza numai în aceste condiţii. Membrii Consorţiului Universitaria solicită imperios respectarea legală şi reală a autonomiei universitare, în spiritul promovării calităţii academice în România şi a pregătirii tot mai bune a absolvenţilor noştri.

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Preşedintele în exerciţiu al Consorţiului Universitaria

Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Prof. univ. dr. Daniel David, Rectorul Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Marian Preda, Rectorul Universităţii din Bucureşti

Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara

 

 

 

 

 

Sursa: www.hotnews.ro