Concediu şi indemnizaţie de creştere a copilului în 2019. Au fost aduse câteva modificări a legii care dă dreptul părinţilor să-şi ia liber de la serviciu o perioadă de timp şi o indemnizaţie pentru a-şi creşte copilul sau copiii.

Cum beneficiezi de concediu şi indemnizaţie de creştere a copilului

Beneficiază de concediu şi indemnizaţie de creştere a copilului roţi părinţii fireşti, părinţii adoptivi, persoanele cărora li s-au încredinţat copii, tutorii legali şi persoanele care au copii în plasament, dar nu şi asistenţii maternali profesionişti.

De asemenea, părinţii sau persoanele care au în grijă copii mai trebuie să îndeplinească unele condiţii, pentru a beneficia de acel concediu şi de ajutor de la stat:
 

  • să locuiască împreună cu copilul sau copiii pentru care cer indemnizaţia;
  • să aibă reşedinţa sau domiciliul stabil în România;
  • să fi realizat venituri impozitate cu 24 de luni în urma naşterii copilului/copiilor sau luării lui/lor în plasament;
  • de asemenea, nu trebuie să fi beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj, pentru asigurări de sănătate sau pensie de invaliditate etc.

Concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap

Dacă este vorba de copii cu handicap pentru care se cer aceste drepturi, concediul şi indemnizaţia se acordă în primii trei ani de la naşterea copilului sau de la data la care au fost daţi în plasament, după caz. Pentru copiii fără handicap, perioada este de doi ani.

Totuşi, în anumite condiţii, concediul şi banii pentru îngrijirea copilului se pot prelungi până la îndeplinirea de către acesta a vârstei de şapte ani, dacă părinţii o cer.

Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul părinţilor care au copil sau copii fără handicap.

Care este valoarea indemnizaţiei de creştere a copilului

Valoarea ajutorul de la stat porneşte de la 1.250 de lei şi poate creşte până la 8.500 de lei pe lună.

Indemnizaţia minimă se plăteşte pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină multiplă, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Părinţii sau persoanele cu alt statut, dar care au în grijă copii şi nu au niciun venit beneficiază de un sprijin lunar în valoare de 45 % din indemnizaţia minimă pentru creşterea copilului până când copilul împlineşte vârsta de 3 ani şi de 35 % din indemnizaţia minimă pentru creşterea copilului cu vârsta între 3 şi 7 ani.

Ce modificări au fost aduse legii care îţi dă dreptul la concediu şi ajutor financiar să-ţi creşti copilul

Din 6 mai 2019, în cazul în care persoana care a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului naşte unul sau mai mulţi copii are dreptul la concediu şi indemnizaţie într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului anterior.

De asemenea, are dreptul la indemnizaţie mai mare dacă din calculul celei curente reiese o valoare mai mică faţă de cea precedentă.

Totodată, s-a mărit plafonul pentru veniturile ce pot fi obţinute prin derularea unei activităţi în perioada de concediu de la trei la cinci indemnizaţii minime, adică maxim 6.250 lei.

Totodată, angajatorul n-are dreptul să concedieze cel de-al doilea părinte aflat în concediu pentru creşterea copilului de cel puţin o lună din perioada de concediu.

Şi părinţii în cauză au obligaţia să-şi anunţe angajatorii cu cel puţin 30 de zile înainte de a-şi reîncepe activitatea în muncă. Angajatorii n-au voie să le îngrădească acest drept.