Proiectul Legii salarizării unice prevede ca salariile de bază din autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale care se autofinanţează să varieze, în funcţie de natura postului ocupat - de execuţie sau de conducere - şi a studiilor absolvite, între un prag minim de 2.500 de lei şi un plafon de 10.880, începând cu anul 2022.

Potrivit proiectului dat publicităţii luni, salariile în instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral din venituri proprii aflate în sub autoritatea, în subordinea sau coordonarea Guvernului, ministerelor, Parlamentului sau altor organisme ale administraţiei central vor fi uşor mai mari decât în cazul celor aflate în subordinea administraţiei locale.

Astfel, pentru prima categorie, salariile personalului de execuţie vor porni  de la 2.500 de lei pentru cei cu studii generale şi vor ajunge la 5.791 de lei pentru cei cu studii superioare. Pentru funcţiile de conducere, nivelul minim este de 7.721 pentru absolvenţii de studii generale şi se poate ajunge la 10.880 de lei pentru absolvenţii de facultate.

În cazul instituţiilor care se autofinanţează şi se află în subordinea administraţiilor locale, salariile personalului de execuţie va varia între 2.500 de lei şi 5.315, în funcţie de studii, iar cele ale personalului de conducere între 6.229 şi 8.423 de lei.

Salariile de bază prezentate includ sporul de vechime la nivelul maxim.

Pe lângă salariul de bază, angajaţii acestor instituţii mai pot primi diverse sporuri: de 10% din salariul de bază pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, de până la 15% pentru condiţii grele de muncă, în funcţie de numărul de ore lucrate în aceste condiţii, de 20% pentru munca prestate în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, de 15% pentru consemn la domiciliu şi de 20% pentru siguranţa navigaţiei.