Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Prahova a câştigat, în prima instanţă, procesul intentat pentru anularea unei hotărâri a Consiliului Local Ploieşti în urma căreia administraţia publică locală a plătit  pierderile înregistrate de operatorul sistemului de termoficare, Veolia Energie.

Concret vorbim despre Hotărârea nr. 421, adoptată de forul legislativ ploieştean în data de 21 decembrie 2016, prin care Primăria Ploieşti s-au angajat să plătească aproximativ 12 milioane de lei, în baza unei clauze din contractul de delegare a acestui serviciu public, pentru acoperirea pierderilor invocate de Veolia pentru perioada 2012-2015.

Tribunalul Prahova a admis cererea depusă de UAP Prahova şi a anulat hotărârea Consiliului Local. Sentinţa, pronunţată marţi, nu este definitivă, ea putând fi atacată.

Iată comunicatul de presă emis de Uniunea Asociaţilor de Proprietari Prahova:

În urma încălcărilor repetate a Legii 52/2003, cu privire la transparenţa decizională, prin refuzul de a organiza dezbaterile publice de către Consiliul Local Ploieşti, în mod deosebit, la solicitarea în scris a unei asociaţii legal constituite, Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Prahova a luat atitudine. Astfel, UAP a atacat în contencios HCL 421/2016, în care Consiliul Local a decis să acorde aproape 12 milioane de lei furnizorului de energie termică, Veolia Energie Prahova, pentru că aceasta a susţinut că a avut pierderi în perioada 2012-2015. Instanţa a decis să anuleze această Hotărâre de Consiliu Local, aşa cum UAP a cerut, iar decizia nu este definitivă, mai existând o cale de atac. Trebuie menţionat că la momentul votării, preşedintele UAP, Eugen Cristescu, a solicitat în scris să ia cuvântul în şedinţa de Consiliu Local unde a cerut ca HCL 421/2016 să fie retrasă de pe ordinea de zi şi organziată dezbaterea publică solicitată în baza art. 7 alin (9) din Legea 52/2003. Consilierii locali au votat de patru ori pentru ca HCL 421/2016 să întrunească numărul de voturi necesare aprobării, fapt care nu a fost consemnat în procesul verbal de şedinţă de către secretarul Primăriei Ploieşti de la această dată, Anabell Mantoiu (există probe audio în acest sens). Subliniem faptul că UAP a depus adresa cu nr. 21546/28.10.2016 la registratura Primăriei Ploieşti, prin care a solicitat dezbaterea publică şi timp de două luni nu s-a ţinut cont de solicitarea respectării unei legi, aprobându-se actul normativ pe 21.12.2016. Mai aducem la cunoştinţa opiniei publice că, pentru a evita acţiunea în instanţă, UAP a depus o plângere prealabilă cu nr. 25462/19.12.2016 prin care a mai solicitat, încă o dată, organziarea unei dezbateri publice.

"Nu este o hotărâre definitivă a instanţei, mai este o cale de atac. Dar, nu suspectăm în vreun fel că nu s-ar ţine cont de probele evidente dacă va mai există un proces şi avem toată încrederea în justiţie pentru că, practic, UAP a urmat întocmai procedura instituită de legea transparenţei decizionale, dar nu s-a ţinut cont de solicitarea noastră. Dorim ca toate instituţiile publice puse în slujba cetăţenilor să ţină cont că nu ne jucăm când este vorba despre respectarea drepturilor cetăţeanului, garantate de legile ţării. Ar fi bine ca pe viitor, cei aleşi în funcţii publice, înainte să ia deciziile, să aibă în vedere înainte de toate interesele cetăţenilor şi apoi să decidă", a declarat Eugen Cristescu, preşedintele UAP Prahova.

Eficientizarea managementului unei firme este o problemă internă a oricărei societăţi private indiferent dacă are sau nu contracte cu o autoritate publică, iar pierderile nu trebuie recuperate cu orice preţ de la cetăţeni. Orice majorare de tarif trebuie justificată în faţa celor afectaţi de ea, nu doar a 27 de consilieri locali care pot fi subiectivi, uneori. Cei circa 12 milioane de lei ar putea fi folosiţi pentru infrastructura Ploieştiului, pentru reabilitarea termică a blocurilor, pentru refacerea canalizărilor s.a.m.d.