În Consiliul Local Ploieşti s-a petrecut prima schimbare de front în cadrul alianţelor politice.

Şase consilieri liberali au constituit front comun cu cei 9 consilieri democrat liberali. Cauza care a întrunit voturile celor două grupuri politice a constituit-o proiectul de încetare a mandatului consilierului Daniel Puiu Neagu, exclus din PDL.

Consilierii PSD, PP-DD şi unicul de la PC au invocat ideea că proiectul nu poate primi avizul comisiei speciale, condusă de către consilierul George Pană. În plus aceştia au dus în discuţie

faptul că Puiu Neagu a contestat decizia de excludere din PDL. Democrat liberalii au anunţat că Neagu ar fi depus contestaţia mult peste termenul statuat în cadrul partidului.

Chiar secretarul primăriei, Oana Iacob a precizat că nicio hotărâre fără avizul unei comisii speciale nu poate fi luată de forul municipal, în caz contrar fiind obligată să sesizeze Instituţia Prefectului.

Democrat liberalii au anunţat că îşi asumă răspunderea şi au solicitat efectuarea procedurii de votare.

Consilierii PSD, PP-DD şi PC au anunţat că nu vor participa la vot. Surpriza şedinţei a constituit-o refuzul consilierului liberal şi viceprimar, Iulian Teodorescu, de a participa la vot. Mai ciudat este că Daniel Puiu Neagu a întrebat dacă poate vota, fiind lămurit de Oana Iacob.

În urma votului secret, 15 consilieri PDL şi PNL au votat pentru excluderea lui Puiu Neagu.

 

Această hotărâre a arătat că s-a inaugurat o nouă alianţă în cadrul Consiliului Local, care deţine majoritatea.