Familiile LGBTIQ şi cuplurile de acelaşi sex ar trebui să aibă aceleaşi libertăţi de circulaţie şi aceleaşi drepturi de reîntregire a familiei ca şi celelalte familii ale unei comunităţi, iar Comisia Europeană ar trebui să ia măsuri împotriva României, Ungariei şi Poloniei pentru încălcarea valorilor UE în acest sens, potrivit unei rezoluţii referitoare la drepturile persoanelor LGBTIQ în UE, care a fost adoptată marţi de de Parlamentul European.

UE ar trebui să elimine toate obstacolele cu care se confruntă persoanele LGBTIQ atunci când îşi exercită drepturile fundamentale, afirmă eurodeputaţii, în rezoluţia referitoare la drepturile persoanelor LGBTIQ în UE, subliniind că căsătoriile şi parteneriatele între persoane de acelaşi sex ar trebui recunoscute în întreaga UE.

Textul a fost adoptat fără amendamente cu 387 voturi pentru, 161 împotrivă şi 123 abţineri. Conform acestuia, Parlamentul European subliniază că cetăţenii care fac parte din comunitatea LGBTIQ ar trebui să îşi poată exercita pe deplin drepturile, inclusiv dreptul la liberă circulaţie, oriunde în Uniune.

Potrivit rezoluţiei, căsătoriile sau parteneriatele înregistrate constituite într-un stat membru ar trebui să fie recunoscute în toate statele membre în mod uniform, iar soţii şi partenerii de acelaşi sex ar trebui trataţi în acelaşi mod ca şi cei de sex opus.

În urma hotărârii Curţii Europene de Justiţie „Coman & Hamilton”, care a constatat că dispoziţiile referitoare la „soţ/soţie” din Directiva privind libera circulaţie se aplică şi cuplurilor de acelaşi sex, Comisia ar trebui să ia măsuri împotriva României, în cazul în care guvernul nu actualizează legislaţia naţională pentru a reflecta această hotărâre, solicită eurodeputaţii.