Conform celei mai simple definiţii ale “fierului forjat” acesta este tipul specific de fier şi materialul tradiţional al fierarului.

Fierul lucrat, literar înseamnă fier forjat , termen care se referă la metoda de fabricare a metalului prin lucrarea lui repetată sub acţiunea ciocanului.

În trecut, munca fierarului, prin urmare, a devenit cunoscută ca Feronerie, un nume care a persistat pentru acest tip de artă chiar dacă metalul utilizat putea şi să nu fie metal forjat.  

Azi cel mai utilizat material al fierarilor este oţelul care a devenit un produs industrial ieftin căruia îi lipsesc multe virtuţi ale predecesorului său. Din punct de vedere istoric fierul forjat era prelucrat de fierari utilizând tehnici tradiţionale atât în forjare cât şi în construcţie pentru a crea ”Lucrări Decorative din Fier Forjat”.

Azi termenul de “fier forjat” a devenit mult discutat şi greşit interpretat, pentru a include toate elementele din fier forjat printre care şi fonta, oţelul la fel ca incorporarea tehnicilor moderne de construcţie. Diferenţa dintre calitate şi valoare este enormă.

Întrucât e inimaginabil să schimbi istoricile lucrări din piatră cu cele din cement, piatra turnată sau cement Portland, e ceva comun pentru vechiul Fier forjat să fie înlocuit cu oţelul uşor şi sudarea electrică.

(CC)