Proiectul „Dezvoltarea activităţii societăţii SPITAL LOTUS S.R.L.” cod MySMIS 110236, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa/Prioritate de Investiţii: 2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii/2.2. Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, este implementat de către S.C. SPITAL LOTUS S.R.L. şi are o valoare totală de 4.154.751,38 lei, din care 2.537.790,75 lei reprezintă finanţare nerambursabilă. Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.01.2017 – 31.10.2019.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea competitivităţii economice a societăţii Spital Lotus S.R.L. şi îmbunătăţirea performanţelor generale ale acesteia, astfel încât, pe termen lung să atragă noi clienţi şi să îşi consolideze poziţia pe piaţa de profil. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • OS1: Diversificarea şi extinderea serviciilor prestate prin achiziţia a 3 echipamente performante şi a unui soft informatic pentru monitorizarea activităţii de radiologie şi imagistică medicală în 12 luni de la semnarea contractului de finanţare;
  • OS2: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate prin implementarea sistemului de management de mediu ISO 14001:2015 şi prin certificarea procesului de radiologie şi imagistică medicală conform standardului de calitate ISO 15224:2013 în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare;
  • OS3: Creşterea vizibilităţii societăţii la nivel internaţional prin participarea la un târg pe piaţa de profil în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.

Date de contact beneficiar:

S.C. SPITAL LOTUS S.R.L.

Elena-Ioana Crăciunoiu, Administrator

Telefon: 0786.092.692, Fax: 0244.510.910

E-mail: office@spital-lotus.ro